logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

3.10.2022 PHM MON D CZ 2022 25.39 CZK/litr <       26.9.2022 ZP MO 1R SSD CZ 2023 5.049 CZK/MWh <       26.9.2022 ZP VO 1R SSD CZ 2023 5.049 CZK/MWh <       13.9.2022 EE NN 1R SSD CZ 2023 11.648 CZK/MWh <       8.9.2022 EE VN 1R SSD CZ 2023 12.772 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 4.10.2022     USD 25,120     EUR 24,530     

Luštěniny

Do komoditní skupiny Luštěniny jsou v současné době zařazeny hrách jedlýčočka jedláfazole jedlé a luštěniny krmné. Základní kvalitativní specifikace pro tyto komodity vycházejí zejména z českých státních norem.

 

 

Komodity Obvyklá kvalitativní specifikace
Hrách jedlý ČSN 461300-2

ČSN 461010

Čočka jedlá ČSN 46 1300-3

ČSN 461010

Fazole jedlé ČSN 46 1300-4

ČSN 461010

Luštěniny krmné ČSN 46 1300-5

ČSN 461010

 

 

V aukcích vedlejšího trhu ČMKBK je možno k obchodování přihlásit i luštěniny odlišné jakostní specifikace.

Hrách jedlý

Podle barvy se hrách třídí na hrách žlutý, hrách zelený a směs hrachů různé barvy.
Dle ČSN musí být hrách jedlý: zdravý, vyzrálý, bez cizích pachů a živých škůdců. Nesmí obsahovat zrna zjevně naplesnivělá a plesnivá a nesmí být míchán z různých ročníků sklizně.

Základní jakostní znaky:
Vlhkost: max. 16%
Příměsi a nečistoty: max. 2 – 4% (dle jakostní třídy)

 

Čočka jedlá

Podle velikosti se čočka třídí na velkozrnnou a drobnozrnnou, podle barvy na zelenou, hnědou a stříkanou.
Dle ČSN musí být čočka jedlá: zdravá, vyzrálá, bez cizích pachů a živých škůdců. Nesmí obsahovat zrna zjevě naplesnivělá a plesnivá a nesmí být míchána z různých ročníků sklizně.

Základní jakostní znaky:
Vlhkost: max. 15%
Příměsi a nečistoty: max. 2 – 4% (podle jakostní třídy)

 

Fazole jedlé

Podle barvy se fazole jedlé třídí na fazole bílé, fazole barevné a fazole barevně míchané.
Fazole jedlé musí být zdravé, vyzrálé, bez cizích pachů a živých škůdců. Nesmí obsahovat zrna zjevě naplesnivělá a plesnivá a nesmí být míchány z různých ročníků sklizně.

Základní jakostní znaky:
Vlhkost: max. 16%
Příměsi a nečistoty: max. 2 – 4% (podle jakostní třídy)

 

Luštěniny krmné

Za luštěniny krmné se považují: hrách setý, čočka jedlá, fazol obecný, bob obecný, peluška jarní, lupina bílá a vikev.
Luštěniny krmné musí být zdravé, vyzrálé, bez cizích pachů a živých škůdců, vhodné ke krmným účelům.

Základní jakostní znaky:
Vlhkost: max. 15%
Příměsi: max. 10%
Nečistoty: max. 3%

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz