logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

25.11.2020 PHM MON D CZ 2020 9.42 CZK/litr <       12.11.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.138 CZK/MWh <       12.11.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 411 CZK/MWh <       10.11.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.215 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 29.11.2020     USD 21,993     EUR 26,220     

Olejniny

Do komoditní skupiny Olejniny jsou v současné době zařazeny semeno řepkysemeno slunečnicesemeno mákusemeno sóji,semeno hořčice a semeno lnu. Základní kvalitativní specifikace pro tyto komodity vycházejí obvykle ze specifikací, užívaných pro obchodování s nimi na světových burzách nebo hlavními producenty a zpracovateli.

 

 

Komodity Obvyklá kvalitativní specifikace
Semeno řepky ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-2

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno slunečnice ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-6

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno máku ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-3

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno sóji ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-7

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno hořčice ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-4

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno lnu ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-7

(ČSN EN ISO 658:2000)

 

 

V aukcích vedlejšího trhu ČMKBK je možno k obchodování přihlásit i olejniny jiné jakostní specifikace.

Vybrané jakostní ukazatele hlavních olejnin

Semeno řepky

Vlhkost a těkavé látky v hmotnostních %: min. 6,0, max. 9,0
Obsah tuku při 8% vlhkosti semene v hmotnostních %: min. 36 %
Semeno musí být zdravé a vyzrálé s typickou barvou semen. Musí být bez živých škůdců a bez cizích pachů.
Semeno řepky dále musí odpovídat požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Semeno slunečnice

Vlhkost a těkavé látky v hmotnostních %: max 9,0
Obsah tuku při 8% vlhkosti semene v hmotnostních %: min. 40%

 

Semeno sóji

Vlhkost a těkavé látky v hmotnostních %: max.14,0
Obsah tuku při 12% lhkosti semene v hmotnostních %: min.17%

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz