logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

27.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.556 CZK/MWh <       27.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.550 CZK/MWh >       26.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.455 CZK/MWh <       26.9.2023 PHM MON D CZ 2023 21.53 CZK/litr <       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 1.10.2023     USD 22,967     EUR 24,340     

Olejniny

Do komoditní skupiny Olejniny jsou v současné době zařazeny semeno řepkysemeno slunečnicesemeno mákusemeno sóji,semeno hořčice a semeno lnu. Základní kvalitativní specifikace pro tyto komodity vycházejí obvykle ze specifikací, užívaných pro obchodování s nimi na světových burzách nebo hlavními producenty a zpracovateli.

 

 

Komodity Obvyklá kvalitativní specifikace
Semeno řepky ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-2

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno slunečnice ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-6

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno máku ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-3

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno sóji ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-7

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno hořčice ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-4

(ČSN EN ISO 658:2000)

Semeno lnu ČSN 46 2300-1

ČSN 46 2300-7

(ČSN EN ISO 658:2000)

 

 

V aukcích vedlejšího trhu ČMKBK je možno k obchodování přihlásit i olejniny jiné jakostní specifikace.

Vybrané jakostní ukazatele hlavních olejnin

Semeno řepky

Vlhkost a těkavé látky v hmotnostních %: min. 6,0, max. 9,0
Obsah tuku při 8% vlhkosti semene v hmotnostních %: min. 36 %
Semeno musí být zdravé a vyzrálé s typickou barvou semen. Musí být bez živých škůdců a bez cizích pachů.
Semeno řepky dále musí odpovídat požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Semeno slunečnice

Vlhkost a těkavé látky v hmotnostních %: max 9,0
Obsah tuku při 8% vlhkosti semene v hmotnostních %: min. 40%

 

Semeno sóji

Vlhkost a těkavé látky v hmotnostních %: max.14,0
Obsah tuku při 12% lhkosti semene v hmotnostních %: min.17%

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz