logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.580 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       11.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.64 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 14.6.2024     USD 22,902     EUR 24,700     

Manuál obchodování s agrárními komoditami na Českomoravské komoditní burze Kladno

1. Výběr dohodce

Zájemci o obchodování na komoditní burze mohou využívají podle zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách k obchodování služeb zprostředkovatele, který je označován v burzovní terminologii jako dohodce.
Dohodce je členská společnost Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB), které burzovní komora povolila zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů.
Zájemce o obchodování na burze si proto nejprve vybere dohodce a uzavře s ním smlouvu o zprostředkování komoditních burzovních obchodů.

Zájemce o obchodování s agrárními komoditami si může vybrat z následujících dohodců:

FIN-servis, a.s.
Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno
šéfmakléř ing. Petr Havelka
tel.: 312 292 870; mobil: 602 104 054; e-mail: phavelka@fsk.cz, www.fsk.cz

PROSPEKSA, a.s.
Opletalova 1566/30, 110 00 Praha 1
šéfmakléř: Mgr. Petr Rudolf
mobil: 723 468 332, e-mail: rudolf@prospeksa.cz, www.prospeksa.cz

MM TRADER CZ, a.s.
Arbesova 492, 272 01 Kladno
šéfmakléř Miroslav Sochor
tel.: 312 276 067; mobil: 602 127 335; e-mail: sochor@mmtrader.cz, www.mmtrader.cz

2. Registrace účastníka obchodování v Registračním centru ČMKB

Druhým krokem k obchodování je registrace zájemce v Registračním centru ČMKB. Při té je již zastupován dohodcem, se kterým uzavřel smlouvu o zprostředkování.

Podmínky registrace jsou zjednodušeny na tyto úkony:

  • Zájemce vyplní Žádost o zařazení do evidence účastníků obchodování a Plnou moc k zastupování při uzavírání burzovních obchodů a podepsané je předá dohodci.
  • Zájemce předloží další relevantní doklady, vyžádá-li si to Registrační centrum burzy.
  • Dohodce při registraci uhradí za zájemce jednorázový poplatek za registraci a za vstupenku a následně jej zájemci přefakturuje.

Okamžikem registrace se ze zájemce stává oprávněný subjekt obchodování (účastník obchodování).

3. Proces obchodování – vyhlášení aukce

Účastník obchodování předá dohodnutým způsobem příkaz svému dohodci. Dohodce, resp. některý z jeho makléřů tento dohodcem autorizovaný Příkaz k obchodování, tedy k vyhlášení aukce, odešle Registračnímu centru burzy. Registrační centrum takto přihlášenou aukci zařadí na Pořadí konání aukcí příslušného burzovního shromáždění. Pořadí konání aukcí (tzv. listing) poté burza zveřejní, a to nejpozději dva dny před datem konání burzovního shromáždění (obchodní den).

Makléři zastupují účastníka obchodování  i v samém průběhu aukce. Pokud se v jejím průběhu spáruje poptávka s nabídkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum uzavření obchodu.

4. Proces obchodování – účast v aukci

Účastník obchodování  informuje dohodnutým způsobem svého dohodce o záměru účastnit obchodování. Dohodce, resp. jeho makléři, přihlásí svého klienta k obchodování v rámci příslušného obchodního dne. Dále jej zastupují i v samém průběhu aukce. Pokud se v jejím průběhu spáruje nabídka s poptávkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum ČMKB uzavření obchodu.

5. Informace o výsledku obchodování

Pokud je obchod uzavřen, vystaví burza závěrkový list, který má právní sílu kupní smlouvy, a makléři dohodce jej spolu s burzou podpisem potvrdí.

Dohodce vyrozumí účastníka, jehož zastupuje, o výsledku obchodování, resp. o úspěšně uzavřeném obchodu a následně mu odešle závěrkový list potvrzený burzou.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz