logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

6.6.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.320 CZK/MWh >       6.6.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.296 CZK/MWh >       6.6.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.282 CZK/MWh >       6.6.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.278 CZK/MWh >       6.6.2023 PHM MON D CZ 2023 16.14 CZK/litr >        Aktuální kurz ČNB: 7.6.2023     USD 22,027     EUR 23,520     

Obchodování s komoditní skupinou odpady a druhotné suroviny

 

O zařazení komodity k odpadům nebo druhotným surovinám rozhoduje další využitelnost, tedy možnost následného rentabilního zpracování.

  • Druhotná surovina má kladnou hodnotu a její vlastník za ni v burzovním kontraktu inkasuje cenu.
  • U odpadu vlastník poptává jeho likvidaci a za tuto službu platí dohodnutou cenu.

Využití komoditní burzy, tedy instituce s výraznou ingerencí státu, pro obchod s odpady vyplývá ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění). Konkrétně dle Hlavy II zabývající se Povinnostmi, Dílu 1, §16 tohoto zákona je původce odpadů povinen převést odpad do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle §12, odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby (jako představitel takové právnické osoby je v zákoně o odpadech uvedena komoditní burza).

 

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz