logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

5.12.2019 ZP MO 1R SSD CZ 2020 457 CZK/MWh <       5.12.2019 ZP VO 1R SSD CZ 2020 445 CZK/MWh <       28.11.2019 EE NN 1R SSD CZ 2020 1.327 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 10.12.2019     USD 23,047     EUR 25,525     

Zúčtovací centrum pro společné financování nakládání s elektrozařízeními (EEZ) z domácností

Zúčtovací centrum vzniklo jako funkční nástroj zabezpečující vzájemné vyúčtování mezi kolektivními systémy působícími v rámci zpětného odběru a recyklace EEZ v ČR.

Tento nástroj je schopen objektivně stanovovat finanční toky mezi kolektivními systémy, aniž by bylo nutné pověřovat některý z nich správou financí pro historický odpad.

Službu Zúčtovacího centra poskytuje kolektivním systémům Burzovní zúčtovací centrum, s.r.o., stoprocentní dceřiná společnost ČMKBK. Tato společnost byla primárně zřízena pro zúčtování a vypořádání burzovních obchodů. S ohledem na předmět podnikání i dosavadní praxi je Burzovní zúčtovací centrum plně kompetentní i k poskytování služeb Zúčtovacího centra pro potřeby kolektivních systémů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz