logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

28.11.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.217 CZK/MWh >       28.11.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.039 CZK/MWh >       28.11.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.443 CZK/MWh <       28.11.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.428 CZK/MWh <       28.11.2023 PHM MON D CZ 2023 19.40 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 29.11.2023     USD 22,260     EUR 24,370     

Ani únor nepřinesl na burzu větší nabídku státního dříví

Za setrvalý stav charakterizovaný nízkou nabídkou dříví a obchody v řádu tisíců m3 se dá označit obchodování na Dřevařské burze v prvních měsících roku. Letošní vývoj téměř kopíruje rok 2009 jen s výjimkou burzovní nabídky, která je zhruba na desetině loňských objemů.
Za šest týdnů letošního roku se na burze zobchodovalo 11,6 tisíce m3 dříví různých sortimentů za téměř 18 miliónů korun. Tato čísla se příliš neliší od průběhu loňského roku, kdy za stejné období bylo prodáno 14,4 tisíce m3 dříví za celkových 20,6 miliónu korun.
Také sortimentní skladba prodaného dříví je velmi podobná. Více než polovina letošních objemů (55 %) připadá na smrkovou kulatinu pro pilařské zpracování a další čtvrtina na kulatinu borovou. Loni smrková kulatina činila 56 procent celkových obchodů a borová kulatina 11 procent.
Nabídka dříví v burzovních aukcích se však nadále rozchází diametrálně. Zatímco loni činila kumulovaná nabídka prvních šesti týdnů 338.860 m3 dříví, za stejné období letošního roku to bylo jen 34.570 m3. Oproti loňsku se však jednalo v hlavních sortimentech o nabídku více akceptovanou trhem. Také proto při řádově nižším objemu nabídky byla výše kontraktace prakticky srovnatelná.
„O nejobchodovanější smrkovou kulatinu je nyní zájem. Často se prodá v nejbližším obchodním dni po zařazení do nabídky,“ sdělil mluvčí Dřevařské burzy Martin Soukup. Právě nedostatečná nabídka dříví státních lesů v kombinaci s omezením regionálních prodejů přitom podle něho může být problém. „Lze předpokládat, že pro některé pilaře je burza jediným místem, kde mohou nakoupit,“ uvedl.
Dřevařská burza podle Soukupa plní v českých podmínkách roli centrálního místa pro umísťování volného dříví na trh. „Kromě stěžejní role vytváření cenové indikace tak funguje burza i jako „poslední instance“ pro zpracovatele dříví. Pokud neseženou surovinu ani u nás, pak jinde už těžko,“ uzavřel mluvčí.

Převzato z časopisu Lesnická práce 3/2010

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz