logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Bilance obchodování na burze v 1. čtvrtletí se zásadně neliší od závěru loňského roku

Celkem 93.880 m3 dříví za 178,3 milionu Kč bylo v 1. čtvrtletí zobchodováno na Dřevařské burze, trhu se surovým dřívím organizovaném Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Byl to prakticky stejný objem jako v předchozím 4. čtvrtletí, kdy změnilo majitele 93.050 m3 dříví za 177,9 milionu Kč. V prvních třech dubnových týdnech pak bylo zobchodováno dalších 16.900 m3 za 30,5 milionu Kč. Ani zde bilance nevybočila z ustáleného trendu, kdy převažují obchody v řádu tisíců m3 na burzovní shromáždění. 

„Svého letošního maxima dosáhlo obchodování 22. března, kdy byly kontrahovány dodávky 15.900 m3 dříví za 26,6 milionu Kč. Za ním následuje 8. březen s kontraktací 12.800 m3 za 20,5 milionu Kč,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.

Z celkového počtu 2627 aukcí konaných v 1. čtvrtletí vzešlo 132 kontraktů oproti 1797 aukcím a 322 kontraktům za stejné období loňského roku. Na jeden kontrakt tak letos průměrně připadalo 711 m3 dříví za 1,35 mil. Kč, v loňském 1. čtvrtletí průměrně 508 m3 za cca 884 tisíc Kč.

Obchodovaným sortimentům podle mluvčího nadále dominovala smrková kulatina kvality A/B, jejíž podíl na celkové čtvrtletní bilanci představoval 61 % (proti 39procentnímu podílu v loňském 1. čtvrtletí). Podíl borové a modřínové kulatiny činil 5,3 % oproti 6,7 % za stejné období loňského roku. Jehličnaté vlákniny se za první tři měsíce roku prodalo 9,2 % proti 26,1 % za leden až březen 2011. Prakticky neměnný je podíl smrkové dřevoviny, které se letos i loni zobchodovalo necelých 5 procent z celkové bilance. Zbývající podíl v celkové bilanci tvořily některé méně typické sortimenty smrkové kulatiny, listnatá vláknina apod.

Z výše uvedené statistiky vyplývá meziroční snížení obchodů s jehličnatou vlákninou v absolutním vyjádření o cca 34 tisíc m3. Naproti tomu obchody se smrkovou kulatinou se v absolutním vyjádření snížily jen o cca 3 tisíce m3 a jejich vyšší procentuální podíl na letošní celkové bilanci je dán vyšším celkovým objemem zobchodovaných sortimentů v loňském 1. čtvrtletí (cca 163.700 m3).

Co se týče ceny nejprodávanější smrkové kulatiny pro pilařské zpracování, ta se ani v dubnu proti letošnímu 1. čtvrtletí zásadně nezměnila. Její průměrná cena z burzovních obchodů za 1. kvartál dosáhla 2.364 Kč/m3, na následujících burzovních shromážděních se pak tento sortiment obchodoval za průměrnou cenu 2.360 Kč/m3 (5. dubna), resp. 12. dubna za 2.325 Kč/m3.

Převzato z časopisu Lesnická práce 5/2012

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz