logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.4.2024 PHM MON D CZ 2024 19.38 CZK/litr <       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.4.2024     USD 23,761     EUR 25,275     

Burza: 3. čtvrtletí je svými zobchodovanými objemy nejsilnějším čtvrtletím roku

Vzestupný trend v objemech uzavřených obchodů vykazují jednotlivá čtvrtletí letošního roku na Dřevařské burze. Zatímco v první kvartálu (zasahujícím do sezónního útlumu těžeb) zde bylo prodáno 18.100 m3 za 28 miliónů korun, ve 2. čtvrtletí to bylo 32.150 m3 za 54 miliónů korun a v zatím neuzavřeném 3. kvartálu už 34 tisíc m3 za 69 miliónů korun.
„V průběhu zatím neuzavřeného měsíce září (v době uzávěrky nebyla k dispozici data z posledního burzovního shromáždění) bylo na burze zobchodováno 18.350 kubíků, což je více než za celé první čtvrtletí. Je to zřejmě i vzhledem k umístění nabídky dříví pro 4. čtvrtletí na burzovní trh už 24. září a zobchodování části těchto objemů,“ sdělil mluvčí burzy Martin Soukup. Podle něj byla nabídka na přelomu předchozích čtvrtletí rozprostřena do více burzovních shromáždění a rozložila se do dvou i více následujících měsíců. „Nynější uvolnění téměř 60 tisíc kubíků dříví má až charakter kampaně,“ uvedl.
Díky tomuto jednorázovému posílení nabídky se také burzovní shromáždění 23. září stalo rekordním v objemu letos uzavřených obchodů. V celkem 24 kontraktech na něm změnilo majitele 14,3 tisíce kubíků dříví za téměř 33 miliónů korun.
Za zatím neuzavřená tři kalendářní čtvrtletí pak bylo na Dřevařské burze prodáno ve 278 obchodech 84,3 tisíce m3 dříví za 151, 3 miliónu korun.
„Vedle klíčových objemových a finančních parametrů sleduje burza nově i průměr zobchodovaných objemů na jeden kontrakt, což může mít význam zejména pro drobné a střední, tedy regionální zpracovatele dříví. Lze konstatovat, že vývoj posledních čtvrtletí se zatím ubírá směrem k menším objemům,“ potvrdil mluvčí.
Zatímco v roce 2009 činil podle Soukupa průměrný objem zobchodovaného dříví na jeden kontrakt cca 440 m3 (655 tisíc Kč ve finančním vyjádření), ve 3. čtvrtletí letošního roku je to cca 300 m3 (545 tisíc Kč ve finančním vyjádření). „Tento trend se jeví jako optimální z hlediska dostupnosti suroviny na burzovním trhu nejen pro velké, ale právě i regionální zpracovatele,“ konstatoval mluvčí.
Vedle pravidelného obchodování surového dříví nyní burza aktuálně řeší i možnosti dalšího modelování trhu v návaznosti na vyhlášení jednoročních tendrů na provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni na rok 2011. „Zadavatel tendrů, státní podnik Lesy ČR, počítá s tím, že vítězové budou mít smluvní povinnost nabídnout minimálně 20 procent těžby na komoditní burze. Z toho důvodu si musí burza při jednání s dodavateli a odběrateli upřesnit parametry trhu z hlediska objemů, sortimentu, regionálního pokrytí nabídky a množství nabízeného dříví,“ uzavřel M. Soukup.

Převzato z časopisu Lesnická práce 10/2010

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz