logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.4.2024 PHM MON D CZ 2024 21.00 CZK/litr >       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 25.4.2024     USD 23,616     EUR 25,235     

Burza funguje 5 let jako centrální tržní místo prodeje volného dříví

Pět let od svého vzniku si v srpnu připomněla Dřevařská burza, samostatná sekce Českomoravské komoditní burzy Kladno specializovaná na trh se surovým dřívím a navazujícími produkty. Od svého otevření v srpnu 2005 do konce července 2010 na ní bylo zobchodováno téměř 1 mil. m3 dříví za více než 1,55 mld. korun. Zájem producentů dříví, obchodníků a zpracovatelů o obchodování na ní vzrostl z 15 registrovaných účastníků v roce 2005 na 142 v pololetí 2010. Dřevařská burza se tak rozvinula v tržní nástroj, který je vnímán jako nezbytná součást všech modelů prodeje státního dříví. V českých podmínkách je totiž burza prakticky jediným místem prodeje volného dříví a korektní tvorby tržní ceny.
Za pět let svého fungování Dřevařská burza prokázala, že její mechanismy jsou objektivně tržní. Klíčovým prvkem při tvorbě ceny na jejím trhu je vždy poměr nabídky a poptávky, což lze nejlépe ilustrovat na vývoji cen nejprodávanějšího sortimentu, smrkové kulatiny pro pilařské zpracování.
Dřevařská burza obchodování zahájila v době výrazného převisu poptávky po dříví nad nabídkou, čemuž odpovídal i cenový růst. Zatímco v první polovině roku 2006 ceny smrkové kulatiny kvality B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW oscilovaly mezi 1800 a 2080 Kč/m3, v druhém pololetí se vydaly vzhůru a v závěru roku atakovaly hranici 2600 Kč/m3. Už v následujícím období, kdy po orkánu Kyrill byly na trh vrženy stovky tisíc kubíků kalamitního dříví, se ale cena tohoto sortimentu na burze propadla na historicky nejnižší úroveň 1150 Kč/m3 (burzovní obchody z 24. května 2007).
I nadále pak burzovní ceny kopírovaly situaci na českém trhu s dřívím, charakterizovanou zprvu pomalým růstem poptávky a cen v druhé polovině roku 2007 a poté novým propadem v souvislosti s odbytovou krizí na trhu USA na jaře 2008. Ceny nejvíce sledované smrkové kulatiny, které ještě v únoru 2008 činily 2200 Kč za kubík, klesly za necelé dva měsíce o třetinu a v květnu dosáhly dalšího minima 1331 Kč/m3. Teprve po dvou letech pozvolného posilování poptávky se letos v květnu ceny vrátily na úroveň počátku roku 2008 (na burzovním shromáždění 27. 5. 2010, kdy cena dosáhla 2210 Kč/m3).
Zároveň s cenovou indikací, jež slouží celému dřevařskému trhu jako cenový benchmark, plní burza od začátku i roli jakéhosi „barometru“ skutečného zájmu o různé dřevní sortimenty. Po celé pětileté období byl např. jen minimální zájem o listnaté sortimenty, když jejich podíl na celkové obchodní bilanci v roce 2007 činil 3%, v roce 2008 jedno procento a loni cca 2 procenta. V letošním 1. pololetí dosáhl podíl těchto sortimentů 4 procenta, což bylo způsobeno mírně zvýšeným zájmem o listnatou vlákninu. Z uvedených čísel je zřejmé, že největší „hlad“ po dříví na burze byl zejména mezi pilaři zaměřujícími se na smrkové řezivo.
O často neuspokojené poptávce po smrkovém dříví svědčí i skutečnost, že zpracovatelé se tuto surovinu snažili nahrazovat nákupem jiného jehličnatého sortimentu. Zatímco ještě v roce 2007 dosahoval podíl smrkové kulatiny na celkové roční bilanci burzy 93 procent, v roce 2008 to bylo už jen 80 procent, což bylo kompenzováno nákupem 10,4 procenta borové a modřínové kulatiny. V roce 2009 se pak vedle necelých 80 procent smrkové kulatiny zobchodovalo už 16 procent borových a modřínových výřezů a v letošním 1. pololetí činily podíly u smrkové kulatiny 73 procent a kulatiny borové a modřínové 13,4 procenta.
Rostoucí zájem prodávajících a zejména kupujících o burzovní trh lze vysledovat z počtu účastníků obchodování, který se z 15 registrovaných v roce 2005 zvýšil na 106 v roce 2007 a dále až na 142 v polovině letošního roku. „Obchodující od samého začátku využívali burzu ze dvou klíčových důvodů. Prodávající si na ní ověřovali cenu, za kterou lze v uvedeném čase dříví zobchodovat, kupující ji pak používali velmi pragmaticky k nákupu nedostatkového sortimentu, který neměli pokryt bilaterálními kontrakty,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.
Tyto motivy prodávajících i kupujících podle něj i nadále trvají. „Pro český trh s dřívím burza představuje transparentní cenové vodítko, podle kterého lze u hlavních sortimentů posoudit výhodnost, či nevýhodnost všech kontraktů. Možná ještě podstatnější rolí burzy je pak zajišťování organizovaného veřejného trhu, kde je stále dostupná dřevní surovina, zejména z produkce státních lesů,“ dodal mluvčí.

Převzato z časopisu Lesnická práce 9/2010

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz