logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.580 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       11.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.64 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 14.6.2024     USD 22,902     EUR 24,700     

Burza překonala hranici miliónu kubíků zobchodovaného dříví

Milióntý kubický metr dříví byl začátkem podzimu zobchodován na Dřevařské burze. Stalo se tak na burzovním shromáždění 23. září, kdy změnilo majitele 14,3 tisíce m3 dříví za téměř 33 miliónů korun. Po započtení těchto obchodů dosáhla celková bilance pětiletého působení Dřevařské burzy na českém trhu 1 012 600 m3 dříví, což ve finančním vyjádření představuje 1,6 mld. Kč.
Podle uzavřených kvartálních výsledků pak bylo ve třech čtvrtletích letošního roku zobchodováno 85,4 tisíce m3 dříví za více než 152,6 miliónu korun. Uvedený objem byl rozložen do 284 kontraktů, průměrný objem na jeden kontrakt představuje 300 m3 dřevní hmoty (cca 537 tisíc Kč ve finančním vyjádření).
Pro obchodování ve 3. čtvrtletí byl příznačný zejména růst nabídky dříví v jeho závěru. Zatímco 9. září ještě nabídka činila 7.900 m3, 23. září už dosáhla 73.630 m3, což se promítlo i do letošního rekordního objemu zobchodovaného dříví během jednoho burzovního shromáždění – 14.300 m3. V desetitisícových objemech se pak nabídka dříví pohybovala i na následujících říjnových burzovních shromážděních, ale cenová úroveň již byla převážně nad reálnými možnostmi trhu.
Obchodování posledních měsíců bylo provázeno setrvalým cenovým růstem u hlavního sortimentu – smrkové kulatiny pro pilařské zpracování. Zatímco v červenci až srpnu se průměrná cena tohoto produktu při kvalitě B, tloušťkovém stupni 2b s dodací podmínkou EXW pohybovala nad 2160 Kč/m3, přičemž ojediněle přesáhla 2300 Kč/m3 (15. července – 2.327 Kč/m3), v září a říjnu už průměrná cena neklesla pod 2230 Kč/m3.
Tento růst zatím kopíruje sezónní trend z let 2006 až 2009, kdy zvyšování cen hlavních sortimentů kulminovalo vždy na přelomu roku. Na ukončení růstu pak měly vliv nejrůznější faktory, ať už větrné kalamity, nebo odbytová krize. Je proto otázkou, jaký bude následovat cenový vývoj tentokrát. Různorodých vlivů, které by do něho mohly promluvit, je stále víc než dost.

Převzato z časopisu Lesnická práce 11/2010

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz