logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.580 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       11.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.64 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 14.6.2024     USD 22,902     EUR 24,700     

Burza v prosinci pokořila hranici 2 milionů kubíků kontrahovaného dříví, loňské obchody přesáhly 330 tisíc m3

Dřevařská burza, trh se surovým dřívím organizovaný od roku 2005 Českomoravskou komoditní burzou Kladno, dosáhla v polovině prosince významného milníku – objem zobchodovaného dříví za dobu její existence přesáhl hranici 2 miliony m3. Loňský rok přitom do celkové bilance přispěl více než 330 tisíci m3, ve finančním vyjádření více než 610 miliony korun.
Hranice 2 milionů kubíků kontrahovaného dříví padla 13. prosince, kdy do celkového objemu chybělo necelých 10 tisíc kubíků. Obchodování tento den pak přineslo 28 kontraktů na dodávku 17.850 m3 dříví a celková bilance více než sedmiletého obchodování tak dosáhla 2 milionů a 9 tisíc m3 dřevní hmoty.
Z hlediska ročních objemů byla bilance loňského roku třetí nejvyšší v historii. V době uzávěrky tohoto čísla, kdy do celkových výsledků chyběla data z posledního burzovního dne, bylo v 50 kalendářních týdnech roku na burze evidováno 516 kontraktů na dodávku cca 329 tisíc m3 dříví. Nejúspěšnějším obchodním dnem 4. čtvrtletí i celého kalendářního roku pak byl 6. prosinec, kdy bylo uzavřeno 37 kontraktů na dodávku 27.200 m3 dříví za více než 48,8 milionu korun. Z pohledu loňských čtvrtletních objemů bylo nejúspěšnější 1. čtvrtletí s téměř 94 tisíci m3 kontrahovaného dříví (178,3 milionu korun ve finančním vyjádření).
„Z hlediska sortimentní skladby na tomto trhu dlouhodobě převažuje smrková kulatina, která se blíží 50procentnímu podílu na roční bilanci. V pořadí za ní jsou méně kvalitní sortimenty jehličnatého a listnatého vlákniny vhodné pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva, které se na loňské celkové bilanci podílely 16 procenty. Další druhy jehličnaté kulatiny (borovice a modřín) představují cca 4 procenta a jehličnatá dřevovina 3,4 procenta z celkového objemu loňského roku,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.
K vývoji cen na burze Soukup sdělil, že zejména ceny smrkové kulatiny jsou už od 4. čtvrtletí 2011 taženy poptávkou vzhůru s několika kulminacemi, po kterých následoval vždy dočasný pokles. V červenci 2012 vzrostla průměrná cena nejprodávanější smrkové kulatiny (specifikované kvalitou A/B, tloušťkovým stupněm 2b a dodací podmínkou EXW) na 2.580 Kč/m3 a po několika poklesech se dostala nad hranici 2.500 Kč/m3 znovu 27. září (2.560 Kč/m3) a 25. října (2.549 Kč/m3). Následně se pak 22. listopadu vyšplhala až na 2.590 Kč/m3, aby v dalších dvou burzovních shromážděních klesla na úroveň kolem 2.425 Kč/m3.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2013/1

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz