logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.4.2024 PHM MON D CZ 2024 21.00 CZK/litr >       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 25.4.2024     USD 23,616     EUR 25,235     

Burzovní obchody skončily na necelé polovině předloňského objemu

Na necelé polovině objemu předloňského roku skončilo loni obchodování na Dřevařské burze, samostatné sekci Českomoravské komoditní burzy v Kladně. Důvodem poklesu zřejmě bylo rozkolísání trhu po orkánu Kyrill a nedostatek volného dříví za reálnou cenu (viz prosincové číslo). Bez ohledu na to však zájem producentů, zpracovatelů a obchodníků o obchodování na burze dále rostl (počet registrovaných účastníků se od ledna do prosince zvýšil o více než čtvrtinu).
Podle neúplných výsledků (v době uzávěrky tohoto čísla chyběla data ze dvou posledních burzovních shromáždění) se na burze loni zobchodovalo přes 207 tisíc m3 dříví za cca 329 miliónů korun. V objemovém vyjádření to činí cca 45 % předloňského obchodu s dřívím a ve finančním vyjádření cca 44 %. Mimořádnost poměrů v těžbě i obchodování se pak ukázala v objemech obchodů podle čtvrtletí. Zatímco v roce 2006, který lze co do průběhu považovat za víceméně standardní, byly nejmenší objemy zobchodovány ve 2. čtvrtletí (jarní obnovení těžeb) a největší ve 4. čtvrtletí, loni to bylo opačně. Druhé čtvrtletí 2007 se díky pokalamitnímu oživení burzovních obchodů stalo svými 97 tisíci m3 nejsilnějším a 4. čtvrtletí nečekaně druhým nejslabším.
Hlavním rozdílem v meziročním srovnání byl ale poměr nabídky a poptávky na vedlejším trhu burzy. Zatímco pro rok 2006 byl příznačný „hlad“ po dříví, který průběžně zvedal hladinu cen, loňský rok byl obdobím velkých zvratů. Kalamitní těžby uvolnily naráz velké množství suroviny a na trhu způsobily převis nabídky nad poptávkou. Toto období skončilo 36. kalendářním týdnem, kdy na burze radikálně klesla nabídka volného dříví. Z hlediska poměru nabídky k poptávce se trh poté vydal zpět ke stavu před kalamitou.
Odlišnosti proti roku 2006 existují i v sortimentní skladbě prodaného dříví. Zatímco předloni byla druhým nejprodávanějším sortimentem po smrkové kulatině jehličnatá vláknina (cca 116 tisíc m3), v roce 2007 se její prodej pohyboval jen v řádu tisíců m3.
Ve výčtu nových trendů lze zmínit i větší pestrost dodacích podmínek obchodů (dle mezinárodního výkladu pravidel INCOTERMS 2000). Vedle běžných dodacích parit EXW, FCA a DAF se v polovině roku objevila i doložka DDU. Do konce roku pak bylo s touto doložkou zobchodováno plných 65.500 m3 smrkové kulatiny III. jakostní třídy pro pilařské zpracování.
„Na hlubší posouzení uplynulého roku je ještě brzy. Už nyní je ale zřejmé, že na bilanci obchodování mělo zásadní vliv nesplnění závazků Lesů ČR, s.p. vyplývajících z Memoranda o rozvoji transparentního trhu s dřívím,“ řekl mluvčí burzy Martin Soukup. Dříví státních lesů podle něj hraje v nabídce Dřevařské burzy klíčovou roli, např. v roce 2006 představovalo plných 87 % ročního objemu zobchodovaného dříví. „Loni však místo očekávaného růstu klesl podíl Lesů ČR na burzovních prodejích na cca dvě třetiny. Deklarovaného objemu 600 tisíc m3 prodaného státního dříví nebylo dosaženo,“ zdůraznil.
Mluvčí vyjádřil přesvědčení, že v nadcházejícím roce se už závazky směřující ke kultivaci trhu podaří splnit. „Očekáváme, že rok 2008 bude z hlediska nabídky Lesů ČR už plně standardní. I vzhledem k tomu, že dříví na burzu postupně umísťují i další producenti, budou zobchodované objemy výrazně větší než loni.“

Převzato z časopisu Lesnická práce 1/2008

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz