logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Centrální nákupy přinesly vysoké úspory

Ministerstvo vnitra vyhodnotilo centrální nákupy, které byly realizovány v roce 2010. Výsledkem je 88 uspořených milionů.
Centrálními nákupy, které probíhají v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, si Ministerstvo vnitra v loňském roce zajistilo tyto komodity: xerografický papír a obálky, výpočetní techniku, kancelářský sedací, lehací a kovový nábytek, tiskárny a multifunkční tiskárny včetně spotřebního materiálu, kopírovací stroje, originální a alternativní materiál pro tiskárny a kopírovací stroje, záznamová a paměťová média, pneumatiky, pohonné hmoty do vlastních úložišť. Resort vnitra uskutečnil v roce 2010 nákupy v hodnotě 455 277 243,- Kč. Obvyklá cena na trhu za stejný objem nákupů v roce 2010 je 543 385 833,- Kč. Vnitru se tak podařilo dosáhnout prostřednictvím centrálních nákupů v loňském roce úspěchu v podobě úspory ve výši 88 108 590,- Kč, tj. cca 16% oproti ceně obvyklé na trhu.
Vyhodnocení zahrnuje také nákup silové elektrické energie v hladině nízkého a vysokého napětí (na Českomoravské komoditní burze Kladno – pozn. správce portálu). Ministerstvo vnitra si na burzovní akci zajistilo dodávku elektrické energie na rok 2011, při níž se zdařilo uspořit plných 37%, tedy 67 670 345,- Kč oproti roku 2009.
Na pojištění vozidel na léta 2011 a 2012 uzavřelo vnitro smlouvy za 30 469 800,- Kč. Porovnáním ceny pojištění v resortu MV v předchozích dvou letech spolu s přepočítáním ceny na stejný počet vozidel byla zjištěna suma 35 144 692,- Kč. V této oblasti úspora dosáhla 4 674 892,- Kč, z toho 1 154 977,- Kč u zákonného pojištění a 3 519 915,- Kč u zákonného a havarijního pojištění. Procentuelně se jedná o úsporu cca 6% na jedno vozidlo u zákonného pojištění a 22% na jedno vozidlo u zákonného a havarijního pojištění. Je však nutné zdůraznit, že byly vysoutěženy parametry pojištění vyšší kvality, tj. zejména zvýšení maximálního limitu plnění ze 70/70 na 100/100 mil. Kč. V ceně pojištění je nad to zahrnuto i úrazové pojištění všech osob ve vozidle.
Díky této analýze získalo vnitro kromě informací o dosažených úsporách také přehled o četnosti nákupů a o podílu jednotlivých komodit na celkové úspoře.

Převzato z časopisu Veřejná správa 8/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz