logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.4.2024 PHM MON D CZ 2024 21.00 CZK/litr >       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 25.4.2024     USD 23,616     EUR 25,235     

Ceny na burze se v letních měsících stabilizovaly

Tendenci k cenové stabilitě vykazovaly v letních měsících všechny hlavní obchodované sortimenty na Dřevařské burze, zejména smrková kulatina a jehličnatá a listnatá vláknina. Přispěla k tomu i konstantní nabídka, která umožňovala plynulost obchodování bez dopadu na rozkolísání cenové hladiny.
U nejsledovanější smrkové kulatiny specifikované kvalitou A/B, tloušťkovým stupněm 2b a dodací podmínkou EXW se ceny od 24. týdne pohybují v rozmezí 2.570 – 2.855 Kč/m3, většina týdenních průměrů se ale drží kolem 2.650 Kč/m3 s odchylkami v desítkách korun. Prakticky neměnné pak zůstávají ceny vlákniny, které se např. u smrkové vlákniny s dodací podmínkou EXW od začátku roku pohybují v rozmezí 850 – 1000 Kč/m3 a u borové vlákniny s podmínkou EXW na úrovni 1000 – 1050 Kč/m3. Dubová vláknina s dodací podmínkou EXW se dlouhodobě obchoduje za cenu 1070 Kč/m3, když teprve začátkem srpna její cena mírně vzrostla na 1110 Kč/m3.
„Uvedené ceny jsou podloženy objemy v řádu tisíců metrů krychlových kontrahovaného dříví, které burza vykazovala v červenci i v srpnu. Plynulost obchodování byla ovlivněna hlavně nabídkou, do které se letos prakticky nepromítly sezonní výkyvy,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.
Nabídka přitom podle něj vykazuje stabilitu objemů na burzovních shromážděních už od začátku roku. S výjimkou 8. – 12. týdne prvního čtvrtletí a 23. – 25. týdne druhého čtvrtletí byla téměř konstantní, když oscilovala kolem 10 tisíc m3 za obchodní den. Jedinými výkyvy bylo navýšení objemů vždy zhruba měsíc před závěrem čtvrtletí na desítky tisíc m3 v souvislosti s kvartálním cyklem uvolňování dříví na trh.
Z celkového objemu kontrahovaného dříví za letošních 33 kalendářních týdnů představovaly obchody se smrkovou kulatinou 56 procent, tedy stejně jako v pololetí. Podíl smrkové vlákniny se zvýšil z pololetních 27 % na 28,3 %, podíl listnaté vlákniny naopak klesl o 0,2% na 4,8 %. O půl procenta na 5,1 procent se snížil podíl borové kulatiny, stejný půlprocentní pokles vykázala i smrková dřevovina (4,3 %). Modřínová kulatina představovala 1,5 procenta z celkového objemu, což je zhruba srovnatelné s 1. pololetím.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2013/9

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz