logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Dřevařská burza bilancovala: Vznikl likvidní trh s jednoduchým systémem obchodování

Pod hranicí 500.000 m3 zobchodovaného dříví skončilo v roce 2006 obchodování na Dřevařské burze v Kladně. Celková hodnota kontraktů se vyšplhala na cca tři čtvrtě miliardy korun. Po roce ostrého provozu se tak v Kladně vytvořil likvidní trh s dřívím, přístupný pro všechny zájemce o obchodování.
“ Výsledek, jehož bylo při obchodování s komoditou dříví dosaženo, potvrzuje opodstatněnost této specifické formy obchodování. S určitostí lze říci, že stále více subjektů působících na trhu s dřívím chápe přínos, který jim tento odborně uznávaný, průhledný a uživatelsky jednoduchý systém nákupu a prodeje prostřednictvím burzy poskytuje,“ uvádí se v hodnocení vývoje obchodování s dřívím v letech 2005 – 2006, které v prosinci projednal výbor Dřevařské burzy.
V době uzávěrky tohoto čísla, kdy do konce roku 2006 scházela dvě burzovní shromáždění, bylo v aukcích vedlejšího trhu burzy zobchodováno přes 454 tisíc m3 dříví za bezmála 738 miliónů korun. Na 46 burzovních shromážděních proběhlo celkem 5 955 aukcí, z nichž 887 skončilo uzavřením kontraktu.
V bilanci jednotlivých čtvrtletí je patrný růst, přerušený jen poklesem ve druhém čtvrtletí. Zatímco v 1.čtvrtletí 2006 se na burze zobchodovalo 107 480 m3 za téměř 180 miliónů korun, v dosud neuzavřeném 4. čtvrtletí to bylo už 142 160 m3 dříví za více než 257 miliónů korun.
Zároveň s rostoucími objemy obchodů rostl i počet zájemců o obchodování. Z 13 registrovaných účastníků obchodování na počátku roku 2006 jejich počet vzrostl na 90. Mezi těmito subjekty jsou producenti dříví, zpracovatelé i obchodníci.
V souvislosti s růstem objemů obchodovaného dříví bylo už v 1. pololetí 2006 rozhodnuto o vyčlenění této komodity ze sekce běžných komodit do specializované sekce Dřevařská burza. Zároveň s tím byl ustaven Burzovní výbor Dřevařské burzy, jehož cílem je dále rozvíjet organizovaný trh s dřívím a zlepšovat funkčnost systému obchodování.
Z pohledu sortimentní skladby dominovaly v uplynulém roce obchody se smrkovými výřezy III. jakostní třídy, kterých bylo zobchodováno více než 215 tisíc m3 za 450 miliónů korun. Na celkovém objemu uzavřených obchodů se tak podílely bezmála 50 procenty. Druhým nejvýznamnějším produktem bylo jehličnaté dříví V. jakostní třídy (SM/JD) pro výrobu vlákniny, jehož se prodalo 93 tisíc m3 za více než 80 miliónů korun (20ti procentní podíl na celkovém objemu). Třetí nejvýznamnější položkou pak byly borové výřezy III. jakostní třídy, kterých bylo zobchodováno 54 tisíc m3 za 77 miliónů korun (12 procent z celkového ročního objemu).
Burzovní výbor na svém prosincovém zasedání zároveň schválil strukturu cenové statistiky, kterou bude burza od ledna 2007 používat jako oficiální cenovou informaci pro účastníky trhu a veřejnost.

Převzato z časopisu Lesnická práce 1/2007

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz