logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Dřevařská burza přechází svými objemy obchodovaného dříví do vyšších obrátek

Strmý růst obchodů s několika maximy v objemech zobchodovaného dříví zaznamenala v prosinci Dřevařská burza, trh se surovým dřívím organizovaný Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Nejprve bylo 16. prosince prodáno v 36 obchodech 27.200 m3 dříví za 55 miliónů korun, poté bylo na posledním loňském burzovním shromáždění (22. 12.) uzavřeno 44 kontraktů na celkovou dodávku 39.300 m3 dříví za téměř 89 miliónů korun, což je pro srovnání více než za celé 3. čtvrtletí 2010. Původní odhad loňské roční bilance cca 170 tisíc kubíků dříví tak byl o téměř 38 tisíc m3 překročen a rok 2010 se nakonec stal druhým nejúspěšnějším v historii.
Dynamický růst počtu obchodů a objemů v jednotkovém i finančním vyjádření následně pokračoval i v lednu. Ve čtvrtek 13. ledna bylo na burze uzavřeno dokonce 118 obchodů, což je nejvíce kontraktů během jednoho dne za dobu existence Dřevařské burzy. Absolutního rekordu bylo tento den dosaženo i v objemu zobchodovaného dříví na burzovní shromáždění – 47.300 m3. Ve finančním vyjádření však platil rekord z loňského 22. prosince (88,9 mil. Kč), když objem z 13. ledna činil 78,2 miliónu korun (důvodem bylo zobchodování většího množství méně kvalitní suroviny – jehličnaté a listnaté vlákniny).
„Důvodem rekordních obchodů na přelomu roku byl souběh několika faktorů. Jednak na trhu zesílila poptávka, což bylo zřejmě způsobeno tendencí dodavatelů předzásobit se do prvních týdnů nového roku. Současně s tím se na burze objevila masivnější nabídka, u níž se vyvolávací ceny pohybovaly na úrovni začátku prosince. Tuto cenovou úroveň pak trh bez problému akceptoval, což mimochodem potvrdilo i platnost základních teoretických pouček o tvorbě objektivní ceny na komoditní burze – obchody jsou uzavírány za ceny obvyklé, tedy skutečně tržní v daném místě a čase,“ uvedl mluvčí Dřevařské burzy Martin Soukup.
Podle uzavřené bilance uplynulého roku bylo loni na burze uzavřeno 500 obchodů na celkovou dodávku 207.960 m3 dříví za 400,1 miliónu korun. Kumulovaná výše nabídky prezentovaná v nabídkových aukcích činila 789.530 m3, kumulovaná výše poptávky v poptávkových aukcích dosáhla 378.700 m3.
Nejprodávanějším sortimentem byla loni smrková kulatina, které se zobchodovalo 146.200 m3 (70 % z celkového objemu dříví). Následovala smrková vláknina se zobchodovaným objemem 20.650 m3 a borová kulatina (14.750 m3). Nově se prosazujícím sortimentem byla smrková dřevovina se zobchodovaným objemem 7.350 m3. Listnaté vlákniny různých specifikací se prodalo pouhých 5 tisíc kubíků.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz