logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Dřevařská burza v Kladně otevře trh s řezivem a sypanými materiály

Otevření trhu s řezivem a takzvanými sypanými materiály plánuje na čtvrté čtvrtletí letošního roku Dřevařská burza v Kladně. Rozšíří se tím stávající sortiment obchodování, který nyní tvoří hlavně dříví v podobě kulatiny.
Podle ředitele pro burzovní obchody ing. Vladimíra Šedy stála na začátku úvah o nových komoditách analýza trhu s řezivem u nás.„Spotřeba řeziva v České republice se v posledních letech pohybuje kolem 50 procent vlastní produkce. Velká část řezivového sortimentu vyráběného u nás je vyvážena (vývozy v posledních letech se pohybují kolem 1,5 miliónu metrů kubických), přičemž mezi hlavní odběratele patří firmy z Rakouska, Itálie, Německa a dalších evropských zemí. Hlavní surovinou pro výrobu řeziva je jehličnatá kulatina, která se na celkovém zpracovávaném objemu podílí přibližně třemi čtvrtinami,“ nastínil situaci V.Šeda.
Obchodování s řezivem v Kladně by podle něj mělo začít stejně, jako tomu bylo u kulatiny – prezenčními aukcemi na vedlejším trhu burzy. „Předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít už v průběhu 4. čtvrtletí formou poloprovozních zkoušek. Obchody s řezivem by pak mohly probíhat ve stejných termínech a na stejných burzovních shromážděních, kde je obchodována kulatina. Vycházíme z toho, že mnozí producenti a obchodníci s kulatinou jsou zároveň zpracovateli, producenty a obchodníky s řezivem a sypanými materiály,“ vysvětlil.
V souvislosti s tím stojí dnes podle V. Šedy před burzou úkol specifikovat nové produkty, jež budou zahrnuty do obchodování.„Předmětem prodeje budou zpočátku zejména standardní druhy stavebního dříví. V úvahu přichází ale i další sortiment – palubky, parkety apod.“
V budoucnu by se pak podle jeho slov mohly na prezenčních aukcích objevit i obchody s netypickými partiemi řeziva. Nutným krokem pro rozšíření trhu o všechny tyto komodity je schválení uvedených specifikací, termínů a podmínek obchodování výborem Dřevařské burzy.
Zároveň s řezivem by mělo být ve 4. čtvrtletí zahájeno i obchodování se sypanými materiály, kam patří štěpka, piliny a kůra, jež doplňují nabídku vstupních surovin pro papírenskou výrobu. Očekává se, že na kladenský trh vstoupí tuzemské i zahraniční subjekty, které řezivo a sypké materiály nejen produkují, ale dál zpracovávají či s těmito produkty obchodují. Stejně jako u kulatiny budou tito zájemci zastoupeni na aukcích prostřednictvím sjednaných dohodců, respektive jejich školenými makléři.
S dřívím se na Českomoravské komoditní burze v Kladně (ČMKBK) začalo obchodovat loni v srpnu. V dubnu 2006 vznikl burzovní výbor Dřevařské burzy a tím se tato sekce konstituovala v samostatnou sekci ČMKBK. Od začátku letošního roku do poloviny srpna zde bylo zobchodováno bezmála 269 tisíc metrů kubických dříví za více než 428 miliónů korun.

Převzato z časopisu Lesnická práce 9/2006

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz