logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.2.2024 PHM MON D CZ 2024 20.29 CZK/litr >       21.2.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.013 CZK/MWh <       21.2.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.094 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 993 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 991 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 24.2.2024     USD 23,394     EUR 25,350     

Dřevařská burza vstoupila do fáze oživení

Do fáze oživení vstoupila v létě po měsících sporadického obchodování Dřevařská burza v Kladně. Předzvěstí tohoto vývoje byl cenový pokles na straně nabídky koncem května následovaný masivnějším střetáváním nabídky s poptávkou. Tento trend se v dalších měsících ukázal jako trvalý a vedl k souvislému obchodování základních sortimentů. Uzavřelo se tak období zásadně ovlivněné kalamitními těžbami, pro které byl příznačný masivní převis nabídky a propad cen.
Směrem k reálným cenám burza vykročila ve 21. kalendářním týdnu, kdy se v několika aukcích vybalancovala cena nabídky s cenovou poptávkou. Chuť části zpracovatelů nakupovat základní sortimenty dříví už pak burzu neopustila. V jedenácti po sobě jdoucích burzovních shromážděních (od 21. do 32. kalendářního týdne) se realizovaly obchody za bezmála 222 miliónů korun a majitele změnilo 140 tisíc metrů kubických dříví.
Ukončení období zásadně ovlivněného kalamitními těžbami nutí k zamyšlení nad příčinami faktického neobchodování na burze. První rozbory svědčí spíše o nízké kultivaci trhu, kde účastníci dosud nemají „zažité“ návyky pro všechny fáze obchodního cyklu. Nabídka dříví tu sice po řadu měsíců přesahovala poptávku místy až devětkrát, míjela se však s poptávkou sortimentně a cenově.
Chování organizovaného trhu ovlivnila i skutečnost, že hlavní objemy obchodů se odehrávaly mimo burzu. K poklesům cen proto docházelo nejdříve v bilaterálních obchodech a burza na ně vždy až reagovala.
Souhrnné údaje za 2. čtvrtletí 2007 přesto ukazují, že dále roste důvěra producentů a zpracovatelů v prostředí burzy. Zatímco v loňském druhém čtvrtletí se na Dřevařské burze zobchodovalo 80.800 metrů kubických dříví za více než 137 miliónů korun, za stejné období letošního roku (fakticky jen za posledních šest týdnů čtvrtletí) tu změnilo majitele přes 97 tisíc m3 za více než 160 miliónů korun.
Opačným směrem se při převisu nabídky nad poptávkou vydaly ceny dříví. Podle cenové statistiky se ceny nejběžnějšího sortimentu – smrkových výřezů III. jakostního stupně pro pilařské zpracování s dodací podmínkou EXW – pohybovaly ve druhém čtvrtletí mezi 1100 – 1400 korunami za m3 (s výkyvem 7. června, kdy bylo v jediném kontraktu na 1000 m3 smrkových výřezů dosaženo ceny 1770 Kč za m3 – tato cena se však už v dalších týdnech neopakovala).

Převzato z časopisu Lesnická práce 9/2007

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz