logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Letošní objem zobchodovaného dříví na burze se blíží půl miliónu m3

K hranici půl miliónu metrů kubických zobchodovaného dříví se blíží letošní objem obchodů na Dřevařské burze v Kladně. Stále však není jisté, zda tohoto objemu bude dosaženo.
„K 16. listopadu činilo celkové letošní množství zobchodovaného dříví 437 tisíc m3. Pokud by mělo být splněno očekávání z počátku roku, je třeba na každém z pěti zbývajících burzovních shromáždění zobchodovat přes 12 tisíc metrů kubických dříví,“ informoval mluvčí burzy Martin Soukup. Na burzovních shromážděních ve 4. čtvrtletí byly přitom podle něj dosahovány objemy v rozmezí 14 – 29 tisíc m3.
„K opatrnosti v odhadech letošního výsledku nabádá i skutečnost, že předmětem obchodování je dříví, které bude vytěženo a dodáno ještě do konce roku. Záleží zejména na tom, kdy budou na základě probíhajících výběrových řízení podepsány smlouvy s těžaři na příští rok a jak dalece bude narušena plynulost těžby. Na druhé straně lze předpokládat, že tento očekávaný dočasný nedostatek dříví z produkce Lesů ČR na přelomu roku využijí menší producenti k umístění nebo zvýšení své nabídky na burze. Vliv na objem obchodů může mít i nabídka v závěru roku, kdy se bude jednat už o dodávky na 1. čtvrtletí 2007,“ vysvětlil.
Podle mluvčího by mohl být naplněn odhad letošních obchodů ve finančním vyjádření. Ten počátkem roku zněl na půl miliardy korun, v dubnu jej pak burza zvýšila na 750 miliónů korun. Vzhledem k trvajícímu převisu poptávky nad nabídkou ceny většiny produktů vzrostly, což se promítlo i do celkových výsledků. K 16. listopadu (poslední burzovní shromáždění před uzávěrkou tohoto čísla), kdy do konce roku zbývalo pět burzovních shromáždění, chybělo k dosažení tohoto objemu necelých 44 miliónů korun.
Růst cen dříví je patrný i ze statistiky průměrných cen produktů za jednotlivá burzovní shromáždění. Zatímco u nejprodávanějších smrkových výřezů se průměrné ceny v prvním pololetí pohybovaly mezi 1800 – 2100 korunami za m3, za poslední dva měsíce už oscilovaly v rozmezí 2100 – 2400 Kč za m3 a 9. listopadu přesáhly i toto rozmezí.
Stejný trend zaznamenaly borové výřezy, které se začátkem roku prodávaly za průměrnou cenu 1200 – 1400 Kč za m3, od poloviny září však už za 1500 – 1700 korun za m3.
Vedle předpokládaných objemů obchodů splnila Dřevařská burza počátkem listopadu i další postupný cíl – rozšíření nabízeného sortimentu o novou komoditu sypané materiály (štěpka, piliny, kůra). Poprvé byla tato komodita – v podobě pilin a papírenské bílé štěpky – zařazena do nabídkové aukce v druhém listopadovém týdnu. „I když k uzavření obchodu ještě nedošlo, dá se očekávat, že vzhledem k celkovému převisu poptávky nad nabídkou u dříví pro výrobu vlákniny zareagují v některé z příštích aukcí právě ty firmy, které dříví pro výrobu vlákniny nakupují,“ konstatoval ředitel pro burzovní obchody ing. Vladimír Šeda. „Je možné, že tyto firmy přijdou i s vlastní poptávkou po těchto nových produktech,“ dodal.

Převzato z časopisu Lesnická práce 12/2006

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz