logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.2.2024 PHM MON D CZ 2024 20.29 CZK/litr >       21.2.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.013 CZK/MWh <       21.2.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.094 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 993 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 991 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 24.2.2024     USD 23,394     EUR 25,350     

Na burze meziročně poklesly obchody o 28%, státní lesy prodávají méně než po orkánu Kyrill

Nelehká doba pro producenty dříví – tak by se dalo charakterizovat období po třech velkých větrných kalamitách během dvou let a dopadu hypotéční krize na tuzemský trh s dřívím. Barometrem tohoto vývoje je i obchodování na Dřevařské burze, která poskytuje řadu reprezentativních údajů pro segment volného trhu s dřívím.
„Klíčové pro pochopení současné situace na burze jsou dva ukazatele – hmotnostní a finanční objem zobchodovaného dříví. Zatímco v hmotnostním vyjádření (m3) poklesl za letošní první pololetí objem meziročně o 28 procent, ve finančním vyjádření to bylo o plných 66 procent! Z rozdílu těchto poklesů je zřejmé, jak dramatický byl skutečný propad cen u obchodovaných komodit,“ vysvětlil mluvčí burzy Martin Soukup. I přes tento vývoj ale pokračuje těžba dříví a je proto nutné produkci zpeněžovat. V platnosti zůstávají i všechny obchodní závazky včetně závazku Lesů ČR zobchodovat na burze 500.000 m3 dříví ročně, dodal.
Podle pololetní statistiky bylo však na Dřevařské burze za první půlrok prodáno 63,4 tisíce mdříví za necelých 80 miliónů korun. „Tyto objemy jsou navíc kumulovaným součtem všech uzavřených obchodů a prodej hlavního producenta je tedy ještě nižší,“ poznamenal Soukup.
Za stejné období loňského roku se přitom na burze zobchodovalo přes 110 tisíc m3 dříví za téměř 190 miliónů korun. Stalo se tak za podobných okolností, kdy kalamitní těžby po orkánu Kyrill způsobily propad poptávky a s tím i snížení cen. „Letošní situace tak vůbec není nová, burzovní trh už na ni umí reagovat. Řešení je v podstatě jen jedno – nalezení nové cenové rovnováhy,“ prohlásil mluvčí. Dodal, že pro producenta to znamená brát vážně ochotu či neochotu kupujících nakupovat. Variantou je nechat dříví ležet na skládkách s rizikem, že se tím znehodnotí.
Smlouvu o spolupráci při vytváření transparentního trhu s dřívím v České republice uzavřely Lesy ČR s Českomoravskou komoditní burzou Kladno v říjnu 2007. Na jejím základě mají státní lesy umísťovat v letech 2008 až 2010 na burzu minimálně 500 tisíc m3 dříví ročně.
„Důvodem pro uzavření smlouvy byl fakt, že burza představuje otevřené soutěžní prostředí, kde se volně střetává konkurence. Při tomto střetávání se konstituuje cena, objektivní v daném čase a místě. Závazky ze smlouvy jsou samozřejmě platné i pro období převisu nabídky nad poptávkou, nic se na nich nemění,“ dodal Soukup.

Převzato z časopisu Lesnická práce 9/2008

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz