logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Na burze se dál snížila nabídka LČR, experti jsou naopak pro její navýšení

Na Dřevařské burze v srpnu dál klesala nabídka dříví Lesů ČR, umístěná sem pro 3. čtvrtletí. Počátkem kvartálu (9. 7.) činila tato nabídka 47,5 tisíce m3 dříví, v dalších týdnech se však postupně vyprodávala a v polovině srpna z ní zbývalo jen 23.670 m3 v méně obvyklých sortimentech.
Pro razantní obrat v této praxi a naopak navýšení podílu obchodovaného dříví LČR na veřejných trzích se vyslovila poslanecká expertní skupina pro navržení optimálního modelu obchodování s dřívím, do níž byli přizváni i odborníci státní správy. Její členové se v předběžném průzkumu vyslovili pro to, aby se na veřejných trzích obchodoval podstatný objem disponibilní těžby Lesů ČR.
Na dotaz, jak se zachovat v situaci, kdy produkce dříví Lesů ČR dlouhodobě nepokrývá veškeré potřeby zpracovatelů, odpověděli experti shodně: státní lesy nemohou řešit svůj problém na úkor veřejných trhů. Tyto trhy totiž umožňují rovný přístup k surovině pro všechny subjekty. Pro ty, kteří nemají bilaterální smlouvy s Lesy ČR, je to pak leckdy přístup jediný.
Preferování bilaterálních vztahů Lesů ČR před veřejnými trhy vidí jako problém i mluvčí Dřevařské burzy Martin Soukup. Uvedl, že burza se v podstatě už od loňského roku potýká s permanentním krácením dodávek dříví ze státních lesů. „Lesy ČR se smluvně zavázaly umísťovat na veřejný trh burzy ročně 500 tisíc mdříví. V loňském roce ale bylo na burze zobchodováno jen 139 tisíc ma za 1. pololetí 2009 necelých 50 tisíc m3. Ani tyto smluvně zajištěné objemy, nutné pro optimální fungování trhu, tedy státní podnik nyní neplní,“ vysvětlil mluvčí.
Od začátku 2. pololetí do 20. srpna bylo na Dřevařské burze prodáno v 64 kontraktech 28.350 m3 dříví. „Objemy dříví zobchodované v jednotlivých obchodních dnech se nyní pohybují v řádu tisíců kubíků. Přes určité zlepšení počátkem 3. čtvrtletí oproti čtvrtletí druhému zůstává nyní v nabídce po vyprodání hlavních sortimentů jen určitý objem méně obvyklých dřevin či dříví jiných producentů. Pokud by měly být uspokojeny požadavky trhu a státní lesy plnily svůj závazek, musely by se obchody pohybovat v desítkách tisíc kubíků na každém burzovní shromáždění,“ uzavřel mluvčí.

 

Převzato z časopisu Lesnická práce 9/2009

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz