logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Na burze se ve 2. čtvrtletí propadla nabídka standardní smrkové kulatiny

Na Dřevařské burze od poloviny dubna výrazně klesla nabídka klasického pilařského sortimentu – smrkové kulatiny kvality A/B, vhodné pro výrobu stavebního řeziva. V návaznosti na to se propadl i objem kontraktace a obchodování ve třech dubnových týdnech skončilo bez střetu nabídky s poptávkou. Vzhledem ke zvyklosti zejména státních lesů uvolňovat dříví na trh ve čtvrtletních cyklech lze očekávat, že smrková kulatina pro 3. čtvrtletí přijde na burzu ve větším množství až v průběhu června.

„Podobná byla situace se smrkovou kulatinou i pro 2. čtvrtletí; její nabídka se objevila na burze až koncem března. Na burzovním shromáždění 27. 3. se pak prodalo 22.100 m3 a o týden později 12 tisíc m3 tohoto sortimentu,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup. Smrková kulatina se podle něj sice objevila v nabídce i v dalších dubnových týdnech, ale buď jen jako agregát, nebo v nižší kvalitě (B/C), resp. se jednalo o dodávku za nabídkovou cenu kolem 3.000 Kč/m3, což už trh neakceptoval.

Na začátku května smrková kulatina v nabídce zcela chyběla, ve 20. kalendářním týdnu pak bylo nabídnuto jen 700 m3 smrkové kulatiny kvality B/C za cenu 2.550 – 3.000 Kč/m3, tedy v cenové hladině, kterou byl trh (při její dolní hranici) schopen akceptovat u kvality A/B. V posledním týdnu před uzávěrkou tohoto čísla bylo kontrahováno 1.000 m3 slabé smrkové kulatiny (agregát).

Pokles obchodování se smrkovou kulatinou se projevil i na snížení váhy tohoto sortimentu v celkové letošní bilanci. Zatímco ještě v 1. čtvrtletí představoval podíl tohoto sortimentu 71 procent, za 20 kalendářních týdnů klesl na 66,8 % z celkového množství. Ve čtvrtletním srovnání naopak vzrostl podíl jehličnaté vlákniny z 18,1 % na 23,5 %. O jeden procentní bod na 3,2 % klesla váha listnaté vlákniny a mírný pokles na 2,4 % zaznamenala i borová kulatina. Podíl smrkové dřevoviny představoval 3,8 % proti 3,7 % ve čtvrtletí, podíl modřínové kulatiny klesl z 0,4 % na 0,3 procenta.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2014/06

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz