logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Na burze ve 4. čtvrtletí znovu výrazně klesla nabídka standardních sortimentů

Od října do poloviny listopadu na Dřevařské burze výrazně klesla nabídka standardních sortimentů, zejména smrkové kulatiny státní provenience vhodné pro výrobu řeziva. V důsledku toho se snížil objem kontraktace a výjimkou nebyl ani stav, kdy obchodování skončilo bez střetu nabídky s poptávkou. Zatímco ve 3. čtvrtletí se týdenní kontraktace pohybovaly alespoň v řádu tisíců kubíků, na podzim se obchodovalo sporadicky.

„Obchodování v lesnicko-dřevařském sektoru s sebou samozřejmě nese jistou sezonní nerovnoměrnost při uvolňování dříví na trh. Důvod nynějšího stavu ale nespočívá v časové nerovnoměrnosti, ale spíše v celkovém snížení standardních sortimentů v nabídce,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.

V měsíci říjnu bylo na prezenčním parketu burzy uzavřeno celkem 19 obchodů na dodávku 5.750 m3 dříví v hodnotě cca 10 milionu korun. Z tohoto objemu připadalo 2.400 m3 (42 %) na dodávky smrkové kulatiny, zatímco běžně se tento sortiment podílí na obchodech 60 procenty. Dalších 2.050 kubíků z říjnové bilance tvořila jehličnatá vláknina a 1.300 kubíků listnatá vláknina.

Za letošních 46 kalendářních týdnů bylo na Dřevařské burze zobchodováno 184 tisíc m3 dříví různých sortimentů v hodnotě 355 milionů korun. Z celkového objemu připadalo více než 61 procent na smrkovou kulatinu a 30 procent na jehličnatou vlákninu. Smrková dřevovina se na celkové bilanci podílela necelými čtyřmi procenty. Mezi zbývající sortimenty patřila listnatá vláknina a borová a modřínová kulatina.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2014/12

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz