logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

14.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.565 CZK/MWh <       14.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.91 CZK/litr >       13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 16.6.2024     USD 23,154     EUR 24,740     

Na burzu přicházejí další zájemci, ale nabídnou Lesy ČR dost volného dříví?

Příliv nových zájemců o obchodování zažívá v těchto týdnech Dřevařská burza, trh se surovým dřívím organizovaný Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Důvodem je nedostatek volného dříví pro 4. čtvrtletí, jak jej už avizovali malí a střední pilaři a nepřímo i státní podnik Lesy ČR. Zpracovatelé se tak uchylují na burzu jako k poslední instanci, na níž státní lesy dříví vždy nabízely. Otázkou však je, zda nabídka LČR bude dostatečná pro celé 4. čtvrtletí.
Zvýšený zájem pilařů potvrdil mluvčí burzy Martin Soukup. „Děje se tak ve větší míře po odvysílání zpráv jedné z komerčních televizí(hlavní zpravodajská relace TV Nova z 9. září – pozn. red). V ní mimo jiné zaznělo vyjádření menších pilařů, že s nimi státní lesy neuzavírají smlouvy na 4. čtvrtletí, i doporučení Lesů ČR, aby si surovinu nakoupili na burzovním trhu,“ vysvětlil.
Mluvčí informoval, že během velmi krátké doby se na burze registrovalo několik nových účastníků obchodování a další projevují vážný zájem. „Zatímco dříve se zájemci rozhodovali týdny, než začali obchodovat, dnes obchodují téměř okamžitě po registraci. Dokonce se nám už stalo, že se zájemci ráno zaregistrovali a dopoledne už nakoupili první stovky kubíků. Doufejme jen, že ve 4. čtvrtletí bude tento enormní zájem doprovázen i adekvátní nabídkou Lesů ČR,“ konstatoval.
Podle burzovních statistik však vývoj v uplynulém čtvrtletí nedával příliš důvodů k optimismu. Na burzovních shromážděních neustále klesala nabídka dříví státních lesů a ubývalo i nejběžnějších sortimentů. Zatímco počátkem července nabízely Lesy ČR na burzovním trhu 47.550 m3, o měsíc později to bylo už jen 23.550 m3 a koncem září se nabídka propadla na 10.450 m3 dříví. Stejnou měrou pak ubývalo i hlavního pilařského sortimentu, tedy smrkové kulatiny pro pilařské zpracování. „Na burzovním shromáždění 24. září jí v nabídce zbývalo jen 4.650 m3,“ potvrdil Soukup. Konec čtvrtletí přitom podle něho vždy znamenal, že Lesy ČR už uvolňovaly na burzovní trh dříví pro nadcházející kvartál. „Toho jsme se ale v závěru září zatím nedočkali. Rozhodující z hlediska celkových objemů na 4. čtvrtletí tedy bude začátek října,“ dodal.
Za neúplné 3. čtvrtletí (v době uzávěrky chyběla data za poslední burzovní shromáždění ) bylo na Dřevařské burze zobchodováno 35 tisíc m3 dříví za 54 miliónů Kč. Za devět měsíců letošního roku pak tu změnilo majitele více než 85 tisíc m3 dříví za 127,5 miliónu korun. Více než polovina z tohoto objemu připadala na smrkovou kulatinu.

Převzato z časopisu Lesnická práce 10/2009

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz