logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Na Dřevařské burze rostla nabídka, oživení obchodů ale zatím nepřinesla

Růst nabídky na straně jedné a nevelký objem uzavíraných kontraktů a setrvalé ceny na straně druhé – to jsou hlavní rysy současného obchodování na Dřevařské burze v Kladně. Kupující i prodávající jsou zdrženliví, žádná ze stran zatím nečiní kroky, které by byly impulzem k oživení. Podle obchodníků se ale dá očekávat, že tento stav se v následujících měsících změní. Ve chvíli, kdy klesne předzásobenost zpracovatelů pod jistou mez, se poptávka na burzu vrátí.
Na letošní minimum klesla nabídka dříví na Dřevařské burze v 8. týdnu (21. února), kdy se snížila pod 1000 m3. Počátkem března však už bylo znovu k dispozici 27 tisíc m3 a v polovině března 39.100 m3. V době uzávěrky tohoto čísla (pro burzovní shromáždění konané 20.3.) se nabídka vyšplhala na 52.900 m3. Tento růst se však prakticky neodrazil v objemech zobchodovaného dříví. Maximálního letošního objemu 3.500 m3 dříví prodaného během jednoho burzovního shromáždění bylo dosaženo 28. února, kdy se nabídka a poptávka pohybovaly v řádu tisíců metrů kubických. Následující týdny s vyšší nabídkou dříví přinesly paradoxně objemy nižší – 6. března bylo zobchodováno 1000 m3 a o týden později 1500 m3.
Důvodem tohoto stavu je podle obchodníků zřejmě skutečnost, že zpracovatelé se po loňských zkušenostech se zimním obdobím předzásobili. Nemají proto důvod nakupovat za současné ceny. Také producenti zřejmě nemají proč jít s cenou dolů, neboť nasycenost trhu považují za dočasnou.
Jedinou dramatičtější „zápletkou“ v tomto stavu byla březnová vichřice Emma, která ve státních lesích poškodila cca 1,7 miliónu metrů kubických dříví. Neznámou přitom bylo zejména to, zda kalamitní těžby nevrhnou na trh naráz větší množství dříví podobně, jako se to stalo po orkánu Kyrill. Tuto obavu však už počátkem března rozptýlil mluvčí Lesů ČR Radek Drahný, podle něhož se těžba kvůli Emmě nezvýší. „Situaci v letošním roce, v porovnání s lonským Kyrillem, zjednodušuje to, že jsou podepsány tendry na střednědobé zakázky. Po dohodě s dodavateli je tedy možné tyto těžební kapacity presunout na likvidaci kalamity,“ prohlásil tehdy.
Ve stejném duchu se vyslovil i výrobně technický ředitel LČR Jiří Černík, podle něhož „do doby, než budou zlikvidovány následky Emmy, se (v postižených lokalitách) zastavily všechny úmyslné mýtní těžby kromě výchovných zásahů v porostech nad 40 let.“
Tato sdělení nakonec burzovní trh akceptoval a Emma nevyprovokovala kupující ani prodávající k větší aktivitě. To lze demonstrovat i na cenové hladině, která se v posledních týdnech na burze prakticky nemění. Např. u nejprodávanějšího sortimentu – smrkových výřezů pro pilařské zpracování, kvality B, tloušťkového stupně 2b, s dodací podmínkou EXW – se ceny v 7., 8. a 10. kalendářním týdnu držely na stejné úrovni – 2200 korunách za m3. Rovněž letošní cena dubových výřezů pro pilařské zpracování (jakost B, tloušťkový stupeň 3, EXW) – 3.480 Kč/m3 se v podstatě kryje s cenou z loňského října – 3510 Kč/m3, kdy se na burze s tímto sortimentem obchodovalo naposledy.
Celkově se od letošního ledna do 13. března na Dřevařské burze uskutečnilo 168 nabídkových a poptávkových aukcí, z nichž vzešlo 12 kontraktů. Majitele změnilo celkem 10.850 m3 dříví, což ve finančním vyjádření představuje 16,4 miliónu korun.

Převzato z časopisu Lesnická práce 4/2008

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz