logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.4.2024 PHM MON D CZ 2024 21.00 CZK/litr >       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 25.4.2024     USD 23,616     EUR 25,235     

Na Dřevařské burze se znovu střetává nabídka s poptávkou u klasických sortimentů

Na Dřevařské burze se od poslední květnové dekády znovu střetává nabídka s poptávkou u klasických sortimentů – smrkových výřezů III. jakostní třídy pro pilařské zpracování. Od 24. května do 14. června (poslední obchodní den před uzávěrkou tohoto čísla) se na vedlejším trhu prodalo 74.500 metrů kubických dříví, převážně smrkových výřezů a vlákniny, za bezmála 126 miliónů korun. Zřejmě tak končí etapa hledání nové cenové rovnováhy, vyvolaná zprvu nedostatkem dříví na začátku roku a poté naopak jeho dramatickým přebytkem v souvislosti s kalamitními těžbami. Tento přebytek znamenal obsazení skladovacích kapacit zpracovatelů, kteří tak nemohli reagovat ani na výraznější pokles ceny na burze.
Z hlediska objemů uzavřených obchodů byl v posledních čtyřech týdnech mimořádný zejména 14. červen, kdy se zobchodovalo historicky největší množství dříví během jednoho obchodního dne. Ve 12 kontraktech změnilo majitele 47 tisíc metrů kubických smrkových výřezů za 84,6 miliónu korun. Cena jednoho kubíku příslušné jakosti, tloušťkového stupně s dopravou na místo určení (dodací podmínka DDU) činila 1800 Kč/m3.
Bez odezvy zůstala na burzovním shromáždění 14. června naopak poptávka po 150.000 metrech kubických smrkových výřezů za cenu 1000 Kč/m3. Poptávající zde zřejmě vyšli z předpokladu, že ve státních lesích je dosud rozptýleno množství kalamitního dříví, které je třeba urychleně expedovat. Cenu však žádná protistrana neakceptovala a poptávající nebyl ochoten ji zvýšit.
Celkově se do poloviny června na Dřevařské burze zobchodovalo 90.650 metrů kubických dříví za více než 158 miliónů korun. To vše v situaci, kdy převážná část kalamitního dříví šla ke zpracovatelům mimo organizovaný trh. V porovnání s loňským rokem, kdy existoval převis poptávky nad nabídkou, je nyní situace pro kupujícího na burze příznivá. Nabídka dříví je navíc rozdělena i podle termínů dodávky a sahá prakticky do konce roku. To dává zpracovatelům možnost zvážit všechny faktory promítající se do nákladů (cenu dříví, náklady na jeho skladování, dopravu, faktor pracovní vytíženosti a úspory plynoucí z plynulosti výroby) a tyto faktory optimalizovat.

Převzato z časopisu Lesnická práce 7/2007

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz