logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.2.2024 PHM MON D CZ 2024 20.29 CZK/litr >       21.2.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.013 CZK/MWh <       21.2.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.094 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 993 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 991 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 24.2.2024     USD 23,394     EUR 25,350     

Na Dřevařské burze sílí nabídka jehličnaté kulatiny a poptávka po vláknině

Výrazný růst na straně nabídky i poptávky zaznamenala v 7. – 10. týdnu Dřevařská burza. Obchodování přesto, až na malé výjimky, neskončilo uzavřením kontraktů. Důvodem byla skutečnost, že nabídka a poptávka se sortimentně zcela míjely. Zatímco nabídka se téměř výhradně týkala jehličnaté, převážně smrkové kulatiny, poptávku tvořila vesměs jehličnatá vláknina.
V 7. kalendářním týdnu (15. února) bylo v nabídkových aukcích přihlášeno k prodeji 37.650 m3 smrkových výřezů pro pilařské zpracování a prodáno jen 2000 m3 tohoto sortimentu. O týden později bylo v aukcích nabídnuto k prodej 29.500 m3 smrkových výřezů a prodáno 400 m3. V 9. týdnu na kupující čekalo 32.100 m3 smrkových výřezů a 1600 m3 borových výřezů, prodáno však bylo v každém sortimentu jen 100 m3. Situace se v podstatě opakovala i v 10. kalendářním týdnu (viz graf Porovnání celkové nabídky a poptávky dříví v 1. – 10. týdnu na Dřevařské burze a tabulka Přehled nabídky, poptávky a zobchodovaného množství v jednotlivých burzovních shromážděních v roce 2007).
Zrcadlově obrácený byl zájem u jehličnaté vlákniny. V 7. týdnu bylo v poptávkových aukcích poptáváno 3000 m3 jehličnaté vlákniny, o týden později 7000 m3, počátkem března 11.000 m3 a 8. března už 13.000 m3. Poptávka však nebyla ani jednou akceptována nabídkovou stranou.
Kupující už déle projevují zájem o listnaté produkty, ale prozatím není k dispozici nabídka.

Převzato z časopisu Lesnická práce 4/2007

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz