logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Na Dřevařské burze v dubnu rostla nabídka i objemy obchodů

Přes 12 tisíc kubíků dříví různých druhů a kvalit za více než 19 miliónů korun se prodalo za čtyři dubnová burzovní shromáždění na Dřevařské burze v Kladně. Je to prakticky stejný objem obchodů jako za celé první čtvrtletí.
K uvedeným výsledkům přispěla zejména dvě poslední burzovní shromáždění před uzávěrkou tohoto čísla. Ve čtvrtek 15. 4. se v celkem 15 obchodech prodalo 3,7 tisíce kubíků dříví za více než 6 miliónů korun, o týden později pak v 19 kontraktech 6.750 m3 za 10,7 miliónu korun.
„Za růstem likvidity trhu stálo mírné navýšení nabídky. Zatímco v prvním čtvrtletí se nabídka pohybovala mezi 3 a 8 tisíci kubíků na burzovní shromáždění, 22. dubna vzrostla na 12.800 m3,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup. Podstatnější pro obchodování jsou však podle něj reálné vyvolávací ceny, které je trh ochoten akceptovat. „Z celkového objemu nabídky tak mohla být například 22. 4. zobchodována bezmála polovina,“ upřesnil.
Dubnové obchody přitom podle mluvčího dlouhodobě nevybočují z objemů, které v uplynulých letech dosahovala Dřevařská burza.„Letošní rok však více kontrastují se slabým 1. čtvrtletím a v celkovém přehledu představují růstový trend,“ vysvětlil.
Z uzavřené statistiky prvního čtvrtletí vyplývá, že na burze změnilo majitele 18.100 kubíků dříví za více než 28 miliónů korun. V porovnání s tím bylo v loňském 1. čtvrtletí zobchodováno 45,5 tisíce m3 za 68 miliónů Kč. Kumulovaná nabídka letošního 1. kvartálu přitom činila 62.810 m3 (104 mil. Kč ve finančním vyjádření) oproti loňským 591.340 kubíkům (752,7 miliónu korun ve finančním vyjádření).
„Tato čísla naznačují jistý růst efektivity obchodování. Zatímco kumulovaná nabídka letošního 1. čtvrtletí byla devětkrát nižší proti loňsku, objemy obchodů meziročně klesly jen 2,5krát. Jinak řečeno, více aukcí skončilo uzavřením obchodu,“ uvedl mluvčí. Důvodem podle něj nepochybně byla nereálná cenová očekávání prodávajících v loňském roce.
Zásadní bolestí veřejného organizovaného trhu je podle Soukupa nedostatek volného dříví z těžby státních lesů. „Bez něho se nemůže vytvořit plně rozvinuté soutěžní prostředí,“ uvedl. Závazek LČR umístit na trh půl miliónu m3 dříví ročně, nebyl podle něj naplněn ani v loňském, ani v předloňském roce a i v roce letošním je jeho splnění vzhledem k výsledkům 1. čtvrtletí ohroženo.

Převzato z časopisu Lesnická práce 5/2010

 

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz