logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Nabídka i prodej dříví v letošním 1. čtvrtletí byly největší za dobu existence Dřevařské burzy

Nabídku dříví blížící se 1 miliónu kubíků registrovala v 1. čtvrtletí letošního roku Dřevařská burza. Bylo to téměř trojnásobně více než v 1. Q 2006 a až patnáctinásobně více než v loňském 1. čtvrtletí. Rekordní nabídce pak odpovídal objem zobchodovaného dříví – i bez výsledků posledního březnového burzovního shromáždění (údaje z něho nebyly v době uzávěrky k dispozici) změnilo na burze v 1. kvartálu majitele 156 tisíc m3 dříví, což je nejvíce v historii.
V zatím neuzavřeném 1. čtvrtletí dosáhla nabídka dříví na burze 936 tisíc m3. Při letošní průměrné nabídce 78 tisíc m3 na jedno burzovní shromáždění pak lze předpokládat čtvrtletní objem nabídky přesahující 1 milión m3. Pro srovnání – průměrná nabídka v přepočtu na jedno burzovní shromáždění činila v 1. Q 2010 cca 5,2 tisíce m3, v roce 2009 pak 49,3 tisíce m3 a v roce 2008 cca 20,8 tisíce m3.
„První čtvrtletí přineslo výrazné zvýšení likvidity burzovního trhu. Nakupující zpracovatelé nyní mají dostatečný výběr volného dříví jak pro pilařské zpracování, tak výrobu vlákniny. Producenti dříví pak mají k dispozici trh, kde se nabídka střetává se zájmem zpracovatelů,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.
V druhé polovině února pak podle něho burza dosáhla dalšího milníku v obchodování. Celkový objem kontraktů uzavřených od roku 2005 do 17. února 2011 přesáhl hranici dvou miliard korun, v dalších týdnech pak kumulovaný objem dále rostl až na 2 miliardy 126 miliónů korun (stav k 24. 3.).
Vedle výrazného posílení likvidity doznala změn i sortimentní skladba obchodovaného dříví. Nejprodávanějším sortimentem byla sice stále smrková kulatina pro pilařské zpracování, výrazně ale vzrůstá zájem o jehličnatou vlákninu. Obchody s ní už předčily objem ze samotných začátků obchodování v roce 2006.
Podle burzovních statistik činil podíl smrkové a borové vlákniny v roce 2006 cca 14 procent z celkové bilance obchodování. V následujícím roce však zájem zpracovatelů o nákup vlákniny na burze výrazně klesl, což lze přičíst přebytku suroviny v době kalamitních těžeb po orkánu Kyrill. V roce 2007 už činil podíl vlákniny na celkové bilanci obchodování pouhých 1,2 % a v roce 2008 necelých 6 %. V dalším roce pak následkem odbytové krize podíl vlákniny znovu klesl na 1,8 % a až v roce 2010 se vrátil na výchozích 14 procent.
„Trend růstu obchodování s vlákninou pokračoval i v letošním roce. Za prvních 12 týdnů změnilo majitele už 40,3 tisíce m3 smrkové a borové vlákniny, což při celkovém zobchodovaném objemu 156 tisíc m3 dříví představuje téměř 26procentní podíl,“ upřesnil Soukup.
Další prosazující se tendencí posledních týdnů je podle mluvčího jistá stagnace cen nejprodávanějšího sortimentu – smrkové kulatiny pro pilařské zpracování. „Z cenové statistiky vyplývá, že průměrná cena smrkové kulatiny, kvality A/B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW nepřekročila od začátku roku hranici 2.330 Kč/m3. U části nabídek se ceny pohybují výrazně nad uvedeným průměrem, trh je ale není ochoten akceptovat,“ dodal mluvčí.

Převzato z časopisu Lesnická práce 4/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz