logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Nákup energie na burzovním trhu přináší řadu výhod pro obě strany

Hodnotu 414 miliónů korun přesáhly fyzické dodávky energií, nakoupené loni veřejnou i komerční sférou v sekci energetická burza Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK). Stalo se tak na elektronickém trhu burzy, kde bylo uzavřeno 567 kontraktů na dodávku elektřiny pro konečné odběratele a 82 kontraktů na fyzickou dodávku zemního plynu. Objem zobchodované elektřiny dosáhl 235,8 gigawatthodin (více než 310 miliónů Kč ve finančním vyjádření), objem zemního plynu 188 GWh (cca 104 miliónů Kč).
Největšího objemu zobchodovaného během jednoho obchodního dne bylo dosaženo 10. srpna, kdy bylo nakoupeno 53 GWh elektřiny za více než 72 miliónů Kč a 69 GWh plynu za téměř 40 miliónů korun. Mediálně nejzajímavější pak byl nákup elektřiny pro celý rezort Ministerstva vnitra, kdy nejprve 12. října byla nakoupena dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí na rok 2011 v objemu 51,4 GWh za jednotkovou cenu 1278 Kč/MWh a poté 16. listopadu dodávka 23,9 GWh elektřiny ve vysokém napětí za 1214 Kč/MWh. Ministerstvo vnitra následně vyhlásilo, že těmito nákupy ušetřilo 56,4 miliónu korun.
Prvním z krajů, který zvolil tuto progresivní formu nákupu energií na komoditní burze, byl počátkem září Zlínský kraj. Jím zveřejněné úspory za dodávku 27,5 GWh elektřiny dosáhly 23 miliónů korun. Následně pak v listopadu nakoupil Zlínský kraj 78 GWh zemního plynu v režimu velkoodběr za jednotkovou cenu 514 Kč/MWh a cca 6 GWh plynu v režimu maloodběr za cenu 579 Kč/MWh. Celkovou úsporu za nákup plynu poté Zlínský kraj vyčíslil na 16,4 miliónu korun.
Trh s elektřinou konečným odběratelům (tzv. elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem pak pro značný zájem účastníků loni v létě. Mnozí veřejní zadavatelé záhy pochopili výhody burzovního trhu, kde nákup energií je moderním řešením realizace veřejné zakázky. Většinu povinností požadovaných zákonem o veřejných zakázkách totiž za veřejného zadavatele zajišťuje v rámci svých legislativních předpisů přímo burza. Celý proces nákupu tak může proběhnout bez administrativní zátěže, efektivně, za nízkých nákladů, vysoce transparentně a přitom v průběhu několika dnů. 
„Mnozí veřejní zadavatelé si až v souvislosti s otevřením burzovního trhu uvědomili, že povinnost vyhlašovat veřejné zakázky se vztahuje i na nákup energií. Vzhledem k administrativní náročnosti klasického výběrového řízení poté zvolili rychlou, efektivní formu elektronického nákupu v garantovaném prostředí komoditní burzy. K tomuto trendu se přiklonili i mnozí, kteří v předchozích letech využívali formu výběrového řízení doplněného elektronickou aukcí. Motivem změny tu byla nákladová stránka a zejména garantované prostředí burzy, vycházející ze zákona o komoditních burzách,“ 
uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.
Obchodování fyzických dodávek elektřiny a plynu na komoditní burze však podle něho oceňují i dodavatelé energií. „I přes tvrdé konkurenční prostředí, které pro dodavatele na burze panuje, je pro ně podstatné a důležité zjednodušení celého transakčního procesu. Mám tím na mysli zejména skutečnost, že dodavatel nemusí podstupovat v každém jednotlivém případě administrativně náročné formální procesy, jak je tomu u klasického zadávacího řízení. Stejně tak je pro něj důležitá jistota, že v garantovaném prostředí burzy uzavřený obchod jednoduše platí a musí být skutečně realizován,“ vysvětlil předseda burzovní komory.
Záměrem ČMKBK je stát se ve střednědobém horizontu centrálním tržním místem pro obchodování energií s dodávkou konečným odběratelům v ČR. „Vzhledem k dynamickému nárůstu obchodů v druhé polovině roku 2010 očekáváme, že letošní objem kontrahovaných dodávek se proti loňsku minimálně zdvojnásobí a přesáhne 1000 gigawatthodin,“ uzavřel P. Štorkán.

Přednosti fungování burzovního trhu pro dodavatele energií
 • Centralizace obchodování na burzovním trhu zjednodušuje podmínky i pro dodavatele energií
  Žijeme v době, kdy se stále více prosazuje výběr dodavatelů soutěžním způsobem. V této chvíli je pro dodavatele už přijatelnější pohybovat se na jednom centrálním tržním místě, kde existuje rovný přístup k informacím. Obchodníci jinak musí sledovat stovky webových stránek s vyhlašovanými veřejnými řízeními.
  Účast v burzovních aukcích pak dodavatele zcela zbavuje administrativní zátěže spojené s účastí v klasických formách výběrového řízení. Odpadá zejména plnění formálních podmínek zadávací dokumentace, na jejichž bezchybnosti záviselo zařazení či nezařazení do výběrového řízení.

 

 • Kultivace trhu, který garantuje serióznost dodavatele i okamžitou platnost uzavřeného obchodu (tedy závaznost dohody pro obě smluvní strany)
  V zájmu ochrany burzovního trhu stanovuje burza standardy (minimální požadavky) na dodavatele energií. Tyto standardy jsou nejen garancí spotřebitelům, ale i dodavatelům, kterým zaručují prostředí, kde mohou soutěžit se srovnatelnou konkurencí za srovnatelných podmínek.
  Burzovní trh rovněž eliminuje problémy, s nimiž se potýkají mnozí dodavatelé energií, účastnící se tzv. e-aukcí (internetových aukcí, které jsou součástí výběrových řízení, jež pro veřejné zadavatele organizují externí firmy). Tyto aukce totiž postrádající garanci uzavřeného obchodu už v okamžiku skončení aukce. Výsledky e-aukce a celého výběrového řízení totiž dále procházejí procesem následného schvalování a vzácné nejsou ani případy neuzavření smlouvy. Na komoditní burze je naopak obchod platný už po konečném střetu nabídky s poptávkou a vystavení závěrkového listu. I z tohoto důvodu byl trh Energetické burzy ČMKBK už v prvních měsících svého fungování tak úspěšný.

 

 • Burzovní dohodci efektivně radí klientům s vyhlášením poptávky, čímž spoluvytváří standardizované tržní prostředí
  Na komoditní burze se oproti jiným formám zadávání veřejné zakázky nemůže objevit jakékoliv nepřiměřené, nestandardní či zcela neakceptovatelné ustanovení podmínek pro dodavatele energií. Dohodci s často až desetiletou praxí v energetice a burzovním obchodování zde usměrňují zadavatele směrem ke standardům a vytváří tak akceptovatelné prostředí i pro dodavatele energií.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu (pro oblast průmyslových komodit) a Ministerstvem zemědělství (pro oblast agrárních komodit). V současnosti je oprávněna obchodovat s širokou škálou průmyslových a agrárních komodit, odpadů a energií. Obchodování s energiemi organizuje ČMKBK ve své samostatné sekci Energetická burza už od roku 2002.

Převzato z časopisu Energetika 2/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz