logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.4.2024 PHM MON D CZ 2024 21.00 CZK/litr >       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 25.4.2024     USD 23,616     EUR 25,235     

Obchodování na Dřevařské burze je počátkem roku zatím opatrné

Celkem 27 kontraktů s dřívím v souhrnném objemu 14.400 m3 zaznamenala v prvních šesti obchodních dnech letošního rokuDřevařská burza. V porovnání s loňským rokem je nabídka dříví vyšší a sortimentní skladba různorodější. Rezervy i nadále zůstávají ve slabé poptávce.
Náběh obchodování na Dřevařské burze byl letos plynulý, protože v nabídce vedlejšího trhu bylo od prvních týdnů přítomno i dříví z produkce Lesů ČR. Hradecká lesní a dřevařská společnost, jež prodej tohoto dříví na burze zajišťuje, zahájila už 11. prosince 2008 obchodování s produkcí 1. čtvrtletí 2009 a tuto nabídku plynule převedla do letošního roku. Zatímco před rokem tak nabídka v prvních třech burzovních shromážděních nepřekročila 3.500 m3, letos se pohybuje mezi 50.000 – 60.000 m3.
Také sortimentní skladba dříví se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku změnila. Zatímco v loňské nabídce převládala smrková kulatina a vláknina, letos je nabídka bohatší o další sortimenty obchodované v nezanedbatelném objemu. Například v nabídce burzovního shromáždění z 12. února bylo nabízeno 8.750 m3 smrkové, 16.200 m3 borové, 3.800 m3 modřínové, 2.900 m3 dubové a 900 m3 bukové kulatiny. Jehličnatá vláknina byla nabízena v objemu 6.600 m3 a listnatá vláknina v objemu převyšujícím 12 tisíc m3.
Cenové představy prodávající a kupující strany se za šest týdnů letošního roku setkaly u smrkové kulatiny, které se prodalo 8.100 m3. Její průměrná cena (při kvalitě A/B, tloušťkovém stupni 2b a dodací podmínce EXW dle INCOTERMS 2000) klesla z počátečních 1623 Kč/m3 (15. 1. 2009) na 1535 Kč/ m3 (5. 2. 2009). Druhým nejprodávanější sortimentem byla borová kulatina, které bylo při stejných obchodních podmínkách zobchodováno 1600 m3. Její průměrná cena rovněž klesla z 1420 Kč/m3 (8. 1.) na 1354 Kč/ m3 (15. 1.). Modřínová kulatina se obchodovala za 1500 Kč/m3, dubová kulatina za 2850 Kč/m3.
„Tradičně slabá byla počátkem roku úroveň poptávky reprezentovaná poptávkovými aukcemi. Ta v prvních šesti týdnech nepřekročila 7.000 m3 na burzovní shromáždění,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup. Přitom právě na burzovním trhu je podle něho prostor pro zapojení zpracovatelských firem. „Svůj zájem zde mohou vyjádřit zejména formou poptávkových aukcí. Tímto způsobem lze trhu sdělit cenovou představu o poptávaném sortimentu. Pokud to neudělají, nikdo jiný to za ně neudělá,“ dodal mluvčí.

Převzato z časopisu Lesnická práce 3/2009

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz