logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Obchodování na Dřevařské burze provázel ve čtvrtém čtvrtletí útlum kontraktace

Obchodování na Dřevařské burze bylo od října do poloviny listopadu (termín uzávěrky tohoto čísla) stejně jako loni ve znamení útlumu. Tento stav se tradičně mění až s příchodem nabídky na 1. čtvrtletí nadcházejícího roku. Týdenní objemy surového dříví v nabídce klesly v prvních třech říjnových týdnech do řádu tisíců m3 a poté jen mírně vzrostly na úroveň 17 – 18 tisíc m3. Pokles se vzápětí promítl i do objemu kontraktace, která nepřesáhla 4 tisíce kubíků na burzovní shromáždění. Důvodem je vedle řady nahodilých vlivů souběh sezonního cyklu těžeb a čtvrtletního cyklu obchodování.
Zvýšené objemy dříví v souvislosti s dodávkou na další čtvrtletí přicházely letos na burzu zpravidla čtyři týdny před koncem kvartálu. Dříví s dodávkou ve 2. čtvrtletí tak bylo na burzu umístěno v polovině února a z velké části vyprodáno do konce března. Dodávky dříví na 3. čtvrtletí na burzovní trh došly v červnu a dodávky pro 4. čtvrtletí se zobchodovaly v pěti zářijových týdnech. V následujících měsících už byl trh odkázán spíše na sporadickou nabídku a menší objemy dříví.
Ceny nejprodávanějšího sortimentu v neuzavřeném 4. čtvrtletí vykazovaly v porovnání s předchozími kvartály mírný pokles. U sledované smrkové kulatiny (kvalita A/B, tloušťkový stupeň 2.b, EXW) dosáhla průměrná cena od října do poloviny listopadu 2 623 Kč/m3, což je proti 4. kvartálu 2012 nárůst o 7,8 procenta, proti letošnímu 3. čtvrtletí to však znamená snížení o 2,1 procenta.
Podle obchodních statistik bylo od letošního ledna do poloviny listopadu na Dřevařské burze uzavřeno 360 obchodů, ve kterých změnilo majitele 266,5 tisíce kubíků surového dříví různých sortimentů za 503 miliónů korun. Podíl smrkové kulatiny na celkové bilanci dosáhl 53,4 procenta, což je proti úrovní za letošní tři čtvrtletí pokles o jedno procento. Podíl smrkové vlákniny na ročním objemu mírně vzrostl (o 0,8 %) na 32,2 procenta, o 0,6 % na 4,6 % vzrostla i smrková dřevovina. Stagnovala listnatá vláknina s podílem 4,8 %, borová kulatina s podílem 3,8 % i další okrajové sortimenty, které se na celkové bilanci podílely 1,2 %.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2013/12

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz