logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.4.2024 PHM MON D CZ 2024 19.38 CZK/litr <       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.4.2024     USD 23,761     EUR 25,275     

Obchodování v závěru čtvrtletí nabralo dynamiku, bilance ale zřejmě nepřekročí úroveň předchozího čtvrtletí

Celkem 84,6 tisíc m3 zobchodovaného dříví za více než 154 miliónů korun, taková je bilance zatím neuzavřeného 3. čtvrtletí letošního roku na Dřevařské burze. V době uzávěrky tohoto čísla, kdy do konce čtvrtletí chyběla data z posledních dvou burzovních shromáždění, zaznamenala burza překročení hranice 700 miliónů korun kontrahovaného dříví v letošním roce. 

Stejně jako v předchozím čtvrtletí se skokově zvýšily objemy obchodů z řádu tisíců na desetitisíce kubíků od poloviny kvartálu. Ve čtvrtek 25. srpna dosáhly téměř 10 tisíc m3 na burzovní shromáždění, o týden později již činila bilance 14.350 m3 a 8. září bylo kontrahováno 26,6 tisíce m3 dříví. V posledním obchodním dni před uzávěrkou tohoto čísla pak změnilo majitele cca 13 tisíc kubíků.

 „Stejně jako v předchozích čtvrtletích se do kvartálního cyklu obchodování promítá vliv smluvních partnerů Lesů ČR, kteří mají povinnost umístit na veřejný trh minimálně 20 % těžby příslušného kalendářního čtvrtletí,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.

Nabídka dříví se podle burzovní statistiky dostala počínaje 31. týdnem znovu do objemů přesahujících 50 tisíc m3 na burzovní shromáždění. Masivnějšímu obchodování však prakticky po celé léto bránily rozdílné cenové představy nabízejících a kupujících. „Zdá se, že situace se hlavně v sortimentu smrkové kulatiny začíná měnit od poloviny září. Růst cen na posledním burzovním shromáždění signalizoval nedostatek nejžádanějšího pilařského sortimentu. Dá se říci, že růst ceny, akceptovaný kupujícími, byl tak výrazný, že překvapil i samotné prodávající,“ konstatoval Soukup.

Podle cenových statistik se průměrná burzovní cena smrkové kulatiny kvality A/B, tloušťkového stupně 2b, s dodací podmínkou EXW pohybovala od července do poloviny srpna v rozmezí 2.147 – 2.327 Kč/m3. Ve čtvrtek 18. srpna však už překročila hranici 2.360 Kč/m3, počátkem září skončila těsně pod hranicí 2.400 Kč/m3 a v polovině září skokově vzrostla na průměrných 2.445 Kč/m3. „U nejžádanějších délek, tlouštěk a odvozních míst se pak cena tohoto sortimentu vyšplhala až na 2.530 Kč za kubík,“ upřesnil mluvčí.

Co se vývoje sortimentní skladby týče, dominovala burzovnímu trhu ve 3. čtvrtletí nadále smrková kulatina, a to více než v předchozích kvartálech. Zatímco v prvním čtvrtletí činil její podíl na celkové obchodní bilanci necelých 38,5 procenta a ve 2. čtvrtletí 29,7 procenta, vzrostl v zatím neuzavřeném 3. kvartálu na 42 procent. „Nárůst poptávky po tomto sortimentu ve 3. čtvrtletí je tedy v souladu s cenovým růstem. To je mimochodem názornou ukázkou toho, jakou přidanou hodnotu dává lesnicko-dřevařskému sektoru obchodování na trhu komoditní burzy. Při reprezentativních objemech zobchodovaného dříví lze totiž vysledovat pohyb cenové hladiny prakticky v reálném čase,“ uzavřel mluvčí.

Převzato z časopisu Lesnická práce 10/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz