logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Objem dříví zobchodovaný na burze v 1. čtvrtletí zůstal znovu za očekáváním

Přes pozitivní obrat ve druhém a třetím březnovém týdnu skončilo obchodování na Dřevařské burze v 1. čtvrtletí na třetině očekávaných objemů. Za zatím neúplný první kvartál (v době uzávěrky chyběla data za poslední březnové burzovní shromáždění) změnilo majitele 45,5 tisíce m3 dříví za 68 miliónů korun.
„Vzhledem k úplné absenci smrkové kulatiny lepších kvalit v nabídce posledního březnového týdne už neočekáváme významné zlepšení celkového objemu obchodů na 1. čtvrtletí,“ uvedl mluvčí Dřevařské burzy Martin Soukup.
Za pozitivní lze podle něho označit, že na burze bylo od prvních týdnů roku přítomno dříví z produkce Lesů ČR. „Také kumulovaná nabídka za čtvrtletí, téměř 600 tisíc m3, vyznívá optimisticky. Této snaze však zatím chybí masivnější koncovka – nabídka se s poptávkou zatím střetla jen v desítkách případů. Řečeno ještě jinak: V nabídce burzovních shromáždění se sice opakovaně objevují objemy cca 40 – 60 tisíc m3, ale jen malá část se nakonec zobchoduje,“ konstatoval Soukup.
Šance, že se burzovní nabídka a poptávka spárují, závisí podle mluvčího na řadě faktorů, od „hladu“ zpracovatelů po surovině, přes množství dříví, které lze skládkovat, aniž by se znehodnotilo, až po rozdílná cenová očekávání protistran. „K těmto vlivům logicky patří i vůle hlavního producenta uspokojovat odběratele více prostřednictvím otevřeného a cenotvorného trhu burzy, nejen bilaterálně. – Burza vytváří prostředí, ale nemůže za účastníky obchodovat,“ vysvětlil Soukup.
Nejprodávanějším sortimentem v 1. čtvrtletí zůstávaly smrkové výřezy pro pilařské zpracování, kterých se na burze zobchodovalo přes 37 tisíc m3. U smrkové kulatiny pak lze v téměř souvislé řadě sledovat i cenový vývoj sortimentu. Tento produkt se při standardních parametrech (kvalitě A/B, tloušťkovém stupni 2b a dodací podmínce EXW) prodával 15. ledna za 1623 Kč/m3, následně jeho průměrná cena klesala na 1575 Kč/m3 (22. ledna), 1535 Kč/m3 (5. února) a 1468 Kč/m3 (19. února). Poté začala cena růst na 1480 Kč/m3 (26. února) a 1559 Kč/m3 (12. března). Poslední burzovní shromáždění před uzávěrkou tohoto čísla (19. března) přineslo průměrnou cenu 1541 Kč/m3.
„Rozhodně předpokládáme větší využití burzovního obchodování v letošním roce, i když tomu výsledky v 1. čtvrtletí zatím neodpovídají,“uvedl k výhledu na další čtvrtletí Soukup. „Jsme totiž přesvědčeni, že nastavení reálných tržních cen na Dřevařské burze je jedním z možných východisek z problemů lesnicko-dřevařského odvětví v době ekonomické krize. Burza je z hlediska vytváření cenové indikace pro celý trh funkční a použitelný nástroj, vhodný jak v období růstu cen, tak v době jejich poklesu,“ dodal.

Převzato z časopisu Lesnická práce 4/2009

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz