logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.3.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.627 CZK/MWh <       22.3.2023 PHM MON D CZ 2023 17.70 CZK/litr <       2.3.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 4.037 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 25.3.2023     USD 22,037     EUR 23,680     

Objem kontraktů na Dřevařské burze v 1. pololetí přesáhl 311 milionů korun

Na Dřevařské burze bylo v letošním 1. pololetí uzavřeno 203 kontraktů na dodávku165,6 tisíce m3 surového dříví za více než 311 milionů korun. Na jeden kontrakt tak průměrně připadlo v objemových jednotkách 815 m3 dříví, ve finančním vyjádření cca 1,5 milionu korun. Zobchodované objemy za šest měsíců roku jsou srovnatelné s loňským prvním pololetím (loni 181,4 tisíce m3, resp. 335 milionu korun), podobná je i koncentrace objemů více do 1. čtvrtletí, zatímco v letech 2010 a 2011 bylo obchodně silnější 2. čtvrtletí.
Mluvčí burzy Martin Soukup uvedl, že letošní 1. pololetí je s loňským rokem srovnatelné i ve vývoji kontraktace po týdnech. V obou letech přišel sezonní pokles obchodování ve 13. kalendářním týdnu v souvislosti se snížením burzovní nabídky na následující čtvrtletí. Zatímco loni ale byl tento útlum vystřídán oživením ve 20. týdnu, letos se burzovní trh vrátil k větším objemům až ve 23. týdnu. Obě 1. pololetí se navíc rozcházejí ve vyrovnanosti týdenních objemů kontraktace. Zatímco loni dosahovaly týdenní bilance spíše průměrných hodnot, když ve 13 týdnech se kontraktace vešla do rozmezí 5 – 10 tisíc m3, letos se do tohoto intervalu dostala jen třikrát. Většina týdenních kontraktací buď přesáhla toto rozmezí ( i více než dvojnásobně), nebo naopak nedosáhla ani jeho spodní hranice.
Z celkového objemu kontrahovaného dříví v letošním 1. pololetí představovaly obchody se smrkovou kulatinou 56 procent proti 60 procentům ve stejném období loňského roku. Téměř 27 procent z celkového množství pak připadlo na jehličnatou vlákninu, což je meziroční nárůst o 9 procent. Zhruba 5,6 procenta z pololetního objemu kontraktace tvořily dodávky borové kulatiny, 5 procent listnaté vlákniny, 4,8 procenta smrkové dřevoviny a 1,6 procenta připadlo na modřínovou kulatinu.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2013/8

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz