logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Objem obchodů vzrostl meziročně sedmkrát, velká část nabídek se ale z cenových důvodů nestřetává s poptávkou

Sedminásobný nárůst objemu kontrahovaných dodávek dříví proti roku 2010 zaznamenala za prvních sedm týdnů nového roku Dřevařská burza. Od počátku ledna do uzávěrky tohoto čísla (22. 2.) na ní bylo ve 219 kontraktech zobchodováno 89.427 m3 dříví za více než 150 miliónů korun. Přesto však objem zobchodovaného dříví mohl být větší, pokud by došlo ke střetu cenových očekávání nabízejících a poptávajících. 
„Vzhledem k pozdějšímu uzavírání dohod na práce v lesích se smluvními partnery státního podniku Lesy ČR může být bilance prvních týdnů vnímána, zejména z pohledu zpracovatelů, příznivě. Téměř 90 tisíc m3 zobchodovaného dříví určitě přispělo k saturaci potřeb zpracovatelů, kteří neměli dodávky zajištěny bilaterálně,“ 
uvedl mluvčí Dřevařské burzy Martin Soukup. „Na druhé straně však byla ve sledované období zobchodována jen menší část nabízených sortimentů. U výrazné části nabídek se totiž objevily ceny, které vybočovaly z cenového rámce posledních týdnů,“ upřesnil.
Podle mluvčího se objem nabídek připadajících na jedno burzovní shromáždění meziročně až zdesetinásobil, což nekoresponduje se sedminásobným nárůstem obchodů. Měsíčně by podle něj mělo být na burze zobchodováno dříví v rozmezí 100 až 200 tisíc m3.
Burzovní statistiky letošního roku skutečně potvrzují růst objemů dříví v nabídce, i když zde mohou hrát roli ještě i dodávky státních lesů. Burzovní nabídka totiž skokově vzrostla už na přelomu roku a akcelerovala počátkem ledna, kdy byla uzavřena jen část smluv se smluvními partnery Lesů ČR. Ve čtvrtek 13. ledna se pak vyšplhala až na 123.300 m3 v rámci jednoho burzovního shromáždění, přičemž ceny respektovaly tehdejší cenovou úroveň. I díky tomu mohlo být ve 118 kontraktech zobchodováno rekordních 47,3 tisíce m3 dříví za více než 78 miliónů korun. V následujících týdnech nabídka poklesla, ale i tak se s jedinou výjimkou držela nad hranicí 70 tisíc kubíků dříví.
„Větším objemům obchodů však zatím brání rozevřené nůžky mezi cenovým očekáváním prodávajících a kupujících. Nejjednodušší je to ukázat na příkladu: cena kontrahovaných dodávek smrkové kulatiny pro pilařské zpracování, kvality B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW činila 3. února na burze průměrných 2.313 Kč/m3, přičemž u žádného obchodu nepřekročila 2350 Kč/m3. Na stejném burzovním shromáždění se však v nabídce objevovala i cena smrkové kulatiny 2500 Kč/m3, kterou žádný poptávající neakceptoval,“vysvětlil Soukup.
Dalším předpokladem pro obchodování statisícových měsíčních objemů je podle mluvčího sortimentní skladba dříví. „Ta je nyní vcelku příznivá poptávce, kterou dlouhodobě tvoří zejména smrková kulatina pro pilařské zpracování a smrková vláknina,“ potvrdil. To dokládají i statistické údaje, podle nichž z celkového objemu letos zobchodovaného dříví představovala smrková kulatina 35procentní podíl (31,7 tisíce m3) a smrková vláknina cca 26 procent (23,5 tisíce m3).

Převzato z časopisu Lesnická práce 3/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz