logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

Aktuální kurz ČMKBK: 5.12.2018 EE NN 1R SSD CZ 2019 1.421 CZK/MWh <       5.12.2018 ZP MO 1R SSD CZ 2019 635 CZK/MWh <       5.12.2018 ZP VO 1R SSD CZ 2019 632 CZK/MWh <       3.12.2018 EE VN 1R SSD CZ 2019 1.684 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 11.12.2018     USD 22,640     EUR 25,865     

Objemy obchodů meziročně vzrostly, více kontraktů na menší dodávky

Objemy obchodů na burze za letošní 1. pololetí stouply proti stejnému období loňského roku ve finančním vyjádření o 12 %. V objemovém vyjádření přitom růst činil jen jedno procento, což svědčí o vzestupu cen obchodovaných sortimentů. Meziročně klesal podíl smrkové kulatiny na celkové bilanci obchodů a rostl podíl méně kvalitní jehličnaté suroviny.
Za letošní 1. pololetí změnilo na Dřevařské burze majitele 50.250 m3 za více než 82 miliónů korun. Ve srovnatelném období loňského roku bylo přitom zobchodováno 49,7 tisíce kubíků za cca 73,5 miliónu korun. Na faktických číslech tak lze sledovat růst cen dřevní suroviny, která při zhruba stejném objemu zaznamenala vyšší zpeněžení. Cenový růst (cca 20procentní) se přitom do těchto čísel nepromítl naplno. V době největšího poklesu cen, ve 2. čtvrtletí roku 2009, se totiž na burze obchodovaly jen nevelké objemy dříví, a proto celkový nárůst ve finančním vyjádření představoval jen 12 procent.
Vedle cenového růstu se na burze prosazovala i větší diverzifikace obchodovaného sortimentu. Meziročně klesl podíl převažující smrkové kulatiny z 38,8 tisíce m3 v 1. pololetí 2009 na 33,7 tisíce m3 letos. Zatímco loni tak smrková kulatina představovala 78 % z celkového objemu dříví, letos to bylo jen 67 %. Oproti roku 2009 naopak vzrostl prodej méně kvalitních jehličnatých sortimentů (smrkové vlákniny a dřevoviny), a to z 3,8procentního podílu na celkovém objemu obchodů na letošních 11 procent. Zaznamenány byly obchody s modřínovou kulatinou a listnatou vlákninou, naopak zmizela poptávka po dubové a bukové kulatině.
Novým trendem v meziročním srovnání se stalo obchodování menších objemů dříví v jednotlivých aukcích. Zatímco za leden až červen 2009 se na burze uzavřelo 85 obchodů s průměrným objemem 585 kubíků na jeden kontrakt, v letošním 1. pololetí to bylo 196 obchodů s průměrnými 256 kubíky na kontrakt. Průměrná finanční hodnota jednoho kontraktu klesla z loňských 864 tisíc Kč na letošních 420 tisíc korun.
Prosazujícím se trendem byla i praktická nivelizace dodacích podmínek kontraktů. Ze tří dříve používaných obchodních doložek (podle mezinárodní klasifikace INCOTERMS 2000) převládla v letošním roce jediná – EXW. Tato d oložka EXW přitom znamená, že prodávající plní svou povinnost předáním zboží na odvozním místě. Všechny náklady na dopravu pak nesou kupující.

Převzato z časopisu Lesnická práce 8/2010

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz