logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.2.2024 PHM MON D CZ 2024 20.29 CZK/litr >       21.2.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.013 CZK/MWh <       21.2.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.094 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 993 CZK/MWh >       21.2.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 991 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 24.2.2024     USD 23,394     EUR 25,350     

Objemy obchodů se blíží roku 2009, ve finančním vyjádření meziročně vyšší o 19%

Necelých sto tisíc m3 dříví různých sortimentů bylo od ledna do poloviny listopadu zobchodováno na Dřevařské burze. Celkový objem obchodů se tak zatím pohybuje na 95 procentech roku 2009, v korunovém vyjádření ale už dosáhl téměř 113 % loňské úrovně.

Růst cen

„Čísla dokládají růst cen hlavních sortimentů meziročně o 19 %. Nacházíme se v období cenového růstu, který kupující stále ještě akceptují,“ vysvětlil mluvčí Dřevařské burzy Martin Soukup. Vzhledem k tomu, že cca 85 procent objemu tvoří pilařská kulatina, svědčí to podle něj nepřímo také o určité stabilizaci produkce pilařských firem. „Lze předpokládat, že celkový letošní objem obchodů na burze bude oscilovat kolem úrovně roku 2009,“ dodal.

Diverzifikace obchodovaného sortimentu

Vedle cenového růstu se na burze po celý rok prosazovala větší diverzifikace obchodovaného sortimentu. Dále klesal podíl dosud převažující smrkové kulatiny ze 78 procent v roce 2009 na 67 procent v pololetí 2010 a na 65 procent v polovině listopadu. Opačným trendem pak procházel prodej méně kvalitních dřevních sortimentů (vlákniny a dřevoviny), který rostl z loňského 3,8procentního podílu na celkovém objemu obchodů na 11 procent v pololetí 2010 a na 15 procent závěrem roku. Evidovány byly i obchody s borovou kulatinou (v řádu tisíců m3), sporadicky i s modřínovou kulatinou, naopak prakticky vymizel zájem o dubovou a bukovou kulatinu.

 

Obchodování menších objemů

Prosazujícím se trendem v meziročním srovnání se stalo , zejména díky struktuře nabídky, obchodování menších objemů dříví v jednotlivých aukcích. Z číselné řady objemu dříví připadajícího v průměru na jeden kontrakt vyplývá, že v 1. pololetí 2009 tento objem činil 585 m3, v letošním 1. pololetí klesl na 256 m3 a za 46 týdnů roku 2010 mírně vzrostl na 293 kubíků (341 kontraktů při celkovém objemu obchodů 99.760 m3). Průměrná finanční hodnota jednoho kontraktu klesla z loňských 864 tisíc Kč na 420 tisíc korun v 1. pololetí a následně se koncem listopadu mírně zvýšila na 521 tisíc Kč. Do tohoto navýšení se však promítl i 19procentní cenový růst hlavních sortimentů.

 

Nivelizace podmínek kontraktů

Přetrvávajícím trendem je i nivelizace dodacích podmínek kontraktů. Ze tří dříve používaných obchodních doložek (podle mezinárodní klasifikace INCOTERMS 2000) se v letošním roce dominantně prosadila EXW, když druhá podmínka v pořadí – FCA se vázala k obchodům s cca jen 1400 m3 dřevoviny a vlákniny. Doložka EXW přitom znamená, že prodávající plní svou povinnost předáním zboží na odvozním místě. Všechny náklady na dopravu pak nesou kupující.

Převzato z časopisu Lesnická práce 12/2010

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz