logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.4.2024 PHM MON D CZ 2024 19.38 CZK/litr <       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.4.2024     USD 23,761     EUR 25,275     

Od konce srpna rostly na burze znovu objemy obchodů, zřejmě ale nepřesáhnou předchozí čtvrtletí

Celkem 56 950 m3 zobchodovaného dříví za více než 108 milionů korun, taková je bilance zatím neuzavřeného 3. čtvrtletí letošního roku na Dřevařské burze, trhu se surovým dřívím organizovaném Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Přestože v době uzávěrky tohoto čísla (20. září) chyběly údaje z posledního burzovního shromáždění, neočekávalo se překročení bilance letošního prvního, ani druhého čtvrtletí.
Stejně jako ve čtvrtletí předchozím, vzrostl skokově objem prodejů zhruba měsíc před koncem 3. kvartálu. Ve čtvrtek 30. srpna bylo kontrahováno 7 tisíc m3 dříví (přes 14 milionů Kč ve finančním vyjádření) a o týden později již to bylo 22.600 m3 (41,5 mil. Kč). Následující burzovní shromáždění však přineslo pokles kontraktace na 3.400 m3 a 20. září byla jen těsně překročena hranice deseti tisíc m3 dříví.
„Podíváme-li se na letošní vývoj cen nejprodávanějšího sortimentu, tj. smrkové kulatiny (kvality A/B, tloušťkového stupně 2b, s dodací podmínkou EXW), pak v prvním pololetí se tento sortiment obchodoval za 2.307 – 2437 Kč/m3, přičemž nad 2.400 Kč/m3 se cena dostala jen dvakrát – 14. a 21. června. Ve 3. čtvrtletí pak průměrná cena nejprve skokově vzrostla na 2.580 Kč/m3 (26. července) a po dočasném poklesu na úroveň 2.451 Kč/m3 (16. srpna) dosáhla svého maxima koncem srpna, kdy vážený průměr ceny činil 2.660 Kč/m3. Už následující týden ale přinesl pokles průměrné ceny na 2.491 Kč/m3, 13. září se úroveň dále snížila na 2.350 Kč/m3, aby se 20. září znovu vrátila na úroveň nad 2.400 Kč/m3,“
uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.
Od letošního ledna do 20. září bylo na Dřevařské burze uzavřeno 35
9 kontraktů na dodávku cca 238,4 tisíce m3 dříví různých sortimentů za více než 443 milionů korun. Co se vývoje sortimentní skladby týká, obchodům i letos dominuje smrková kulatina, které se prodalo přes 123,5 tisíce m3 (52 procent). Jehličnaté vlákniny se zobchodovalo 35.550 m3 (15 procent) a listnaté vlákniny 6.300 m3. Smrkové dřevoviny bylo kontrahováno 9.300 m3.

Převzato z časopisu Lesnická práce 10/2012

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz