logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

14.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.565 CZK/MWh <       14.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.91 CZK/litr >       13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 16.6.2024     USD 23,154     EUR 24,740     

Počátek 3. čtvrtletí byl na burze stejně jako loni ve znamení sezónního poklesu nabídky i obchodů

Obchodování na Dřevařské burze bylo v první polovině 3. čtvrtletí stejně jako loni ve znamení útlumu.  V návaznosti na obecný trend snižování podílu úmyslných mýtních těžeb v letních měsících poklesly i letos objemy dříví v burzovní nabídce a následně objemy obchodů. Zatímco loni se burzovní nabídka už 4. srpna vrátila k osmdesátitisícovým objemům, letos se útlum protáhl do poloviny srpna a ani v době uzávěrky tohoto čísla nepřekročila týdenní nabídka 10 tisíc kubíků. Oživení by pak měla přinést až nabídka dříví na následující kvartál, která přichází na burzu vždy zhruba měsíc před začátkem nového čtvrtletí.
Už počátkem července klesly objemy dříví v burzovní nabídce pod 40 tisíc m3 na burzovní shromáždění a s jedinou výjimkou (19. 7.) setrvaly pod touto hranicí do poloviny srpna. Snížení nabídky bylo následováno poklesem objemu obchodů, který se od 28. týdne dostal pod 5 tisíc m3 na burzovní shromáždění a na minimech se držel do uzávěrky tohoto čísla. Naproti tomu objemy loňských obchodů klesly pod pětitisícovou hranici až v druhé polovině července a teprve 25. srpna 2011 se vrátily k objemu 10 tisíc m3 na burzovní shromáždění.
V letošním 3. čtvrtletí (od počátku července do 17. srpna) bylo na Dřevařské burze uzavřeno 24 kontraktů na dodávku 12 tisíc m3 za cca 18 milionů korun. Od začátku roku do poloviny srpna pak bylo na trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno kontrahováno 193.490 m3 dříví za 352,8 milionu korun.
Nejprodávanějším sortimentem je na Dřevařské burze dlouhodobě smrková kulatina různých jakostí a tloušťkových stupňů, které se za letošních 33 kalendářních týdnů zobchodovalo 104.230 m3 za 244 milionů korun. Jehličnaté vlákniny se od začátku roku prodalo přes 28 tisíc m3 za více než 26 milionů korun. Objem zobchodované listnaté vlákniny přesáhl 5,6 tisíce m3 (téměř 6 milionů korun ve finančním vyjádření), objem jehličnaté dřevoviny dosáhl celkem 9.300 m3 (téměř 11milionů korun). Borové kulatiny se za 33 týdnů roku prodalo přes 6 tisíc m3 za 10 a půl milionu korun.

Převzato z časopisu Lesnická práce 9/2012

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz