logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Podíl zobchodované smrkové kulatiny v 1. pololetí meziročně vzrostl, o 5,5 % se zvýšila i její cena

Na Dřevařské burze, trhu se surovým dřívím organizovaném Českomoravskou komoditní burzou Kladno, bylo v letošním 1. pololetí uzavřeno 275 kontraktů na dodávky 181,4 tisíce m3 dříví za téměř 335 milionů korun. Na jeden kontrakt tak v průměru připadlo 660 m3 dříví, což představuje meziroční nárůst o 5,4 %. Ve finančním vyjádření pak na jeden obchod průměrně připadá 1,2 milionu korun proti 965 tis. Kč v loňském 1. pololetí (nárůst o 6,3 %).
Mezi nejobchodovanější sortimenty patřila i letos smrková kulatina a jehličnatá vláknina, které dohromady (stejně jako loni) představují tři čtvrtiny z objemu prodaného dříví. Zatímco v loňském 1. pololetí ale smrková kulatina tvořila 38 procent a jehličnatá vláknina 36 procent z celkového objemu, letošní podíl smrkové kulatiny byl 57procentní a vlákniny odpovídajících sortimentů 18procentní.
Burza vydává týdenní vážené průměry cen smrkové kulatiny
(specifikované kvalitou A/B, tloušťkovým stupněm 2 b a dodací podmínkou EXW), které se po řadu měsíců drží v rozmezí 2.300 – 2.440 Kč/m3. „Z váženého průměru cen za 1. pololetí, tedy srovnáním půlročních cenových hladin, je potvrzen cenový růst z loňských 2.249 Kč/m3 na letošních 2.375 Kč/m3, tj. o 5,5 %,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.
Ze srovnání pololetních bilancí loňského a letošního roku podle mluvčího dále plyne i vyšší míra zobchodování nabízených sortimentů. Za letošní leden až červen prošlo burzovní nabídkou (jednorázově, či opakovaně) 870 tisíc m3 dříví, přičemž celkový objem zobchodovaného dříví činil 181,4 tisíce m3. „To představuje 21 procent proti 17 procentům z loňského prvního pololetí. I přestože v této kumulované nabídce jsou evidovány i objemy nabízené na burze opakovaně (až do jejich vyprodání) a podíl zobchodované nabídky je ve skutečnosti větší, lze při stejné metodice výpočtu potvrdit růstový trend,“ doplnil Soukup.
Větší podíl zobchodované nabídky je podle něho dán jednak zahrnutím žádanějších sortimentů, ale také větším souladem cenových představ prodávajících a kupujících, které vedou ke střetu nabídky a poptávky a uzavření obchodu.

Převzato z časopisu Lesnická práce 8/2012

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz