logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Rok 2007 v lesním hospodářství a na Dřevařské burze

Po standardním průběhu loňského roku, kdy Dřevařská burza opakovaně dosahovala vysokých objemů zobchodovaného dříví a rok zakončila na úrovni 460 tisíc m3 prodaného sortimentu, byl rok letošní atypický snad ve všech směrech. Lednový orkán Kyrill a následné kalamitní těžby rozkolísaly trh a nedostatek dříví se z měsíce na měsíc změnil v přebytek. Kalamitními těžbami však byla vyčerpána i značná část těžebního limitu Lesů ČR. Nabídka volného dříví koncem roku začíná znovu slábnout. Všechny tyto zvraty se pak zákonitě promítly i do chování obchodníků na burze.

Propad nabídky počátkem roku

Počátek roku zastihnul burzu ve stavu značného „hladu“ po dřevní surovině. „Důvod byl zřejmý – omezení těžby státních lesů v důsledku neukončených výběrových řízení,“ uvádí mluvčí burzy Martin Soukup. „Proti loňské standardní nabídce v řádu desítek tisíc metrů kubických na jedno burzovní shromáždění to znamenalo citelný propad a logicky i pokles zobchodovaných objemů,“ vysvětlil.
Lednová nabídka dříví se podle něj pohybovala jen mezi 1400 – 8.500 m3 na jedno burzovní shromáždění, uzavřené obchody pak v objemech 1000 – 6.100 m3.
Na otázku, zda obchodníci mohli ze své přítomnosti na burze vytěžit více, mluvčí připomněl, že „karty v ruce“ držel hlavní producent dříví, státní lesy. „Odpovědět lze jen hypoteticky. Pokud by například státní lesy umísťovaly na veřejné trhy podstatnější část své produkce, výpadek by nebyl tak značný,“ uvedl.

Burza v období kalamitních těžeb

Orkán Kyrill měl podle mluvčího v zásadě stejný dopad na burzu jako na celý sektor lesnického hospodářství a navazující obory. Trh byl zaplaven volným kalamitním dřívím, zejména smrkovou kulatinou, propadla se jeho cena. Burzovní nabídka na jedno burzovní shromáždění se od poloviny února zvýšila na cca 40 tisíc m3, 12. dubna už dosáhla 60 tisíc m3 a 19. dubna 190 tisíc m3. V polovině května dokonce pokořila hranici 300 tisíc m3 na jedno burzovní shromáždění.
„Této možnosti prodat na burze dříví za reálnou cenu však obchodníci prakticky nevyužili. Ceny v burzovní nabídce vždy o něco zaostávaly za vývojem cen v bilaterálních vztazích. Po celou dobu tohoto přebytku byly vyvolávací ceny na burze vždy o něco vyšší, což nedávalo moc šancí obchod uzavřít,“ vysvětlil M. Soukup. Objemy zobchodovaného dříví se od února do poloviny března pohybovaly v řádu set metrů kubických na burzovní shromáždění. V následujících devíti burzovních shromážděních se pak šestkrát vůbec nestřetla nabídka s poptávkou.

Dočasný návrat k rovnováze

Krátkým obnovením rovnovážného stavu prošla burza od 24. května do 10. srpna. V té době už klesaly zásoby zpracovatelů, kteří začali s obavou pohlížet ke konci roku. Trh si nalezl cenovou rovnováhu, kterou lze doložit téměř souvislou řadou cen hlavních sortimentů.
Nejvýmluvněji charakterizují tuto etapu objemy zobchodovaného dříví. Za období dvanácti týdnů tehdy změnilo majitele téměř 140 tisíc m3 dříví za cca 222 miliónů korun, což bylo více než za prvních pět měsíců roku.

Nejasný závěr roku

Období standardního obchodování na burze končí ve 33. kalendářním týdnu, kdy dochází k dramatickému propadu burzovní nabídky. Ta se ze srpnových objemů 60.000 – 65.000 m3 na jedno burzovní shromáždění snižuje od poloviny září na 5.400 – 16.500 m3. Cenové představy nabídkové a poptávkové strany se navíc znovu rozcházejí. V souvislosti s tím je zřejmé, že Lesy ČR pravděpodobně nesplní svůj závazek z letošního memoranda dodat na trh prostřednictvím Dřevařské burzy 600 tisíc m3 dříví. „Od ledna do 12. listopadu bylo na burze zobchodováno necelých 187 tisíc m3 dříví. Jak bude vypadat nabídka závěrem roku, je opravdu nejasné,“ sdělil mluvčí.

Převzato z časopisu Lesnická práce 12/2007

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz