logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Sdružení Společná Cidlina nakoupilo na burze dodávku energií

V loňském roce jsme se na stránkách Informačního servisu (INS 8-9/2010, příspěvek Jak ušetřit na nákupu energií?) seznámili s možností nakoupit elektřinu na Českomoravské komoditní burze Kladno. S dalšími údaji k burzovním nákupům pak do mozaiky přispělo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky, o jehož jednání nás informovala tajemnice Nového Bydžova Ing. Marcela Česáková. Těmito informacemi jsme se inspirovali a vyzkoušeli si postup, který před námi už absolvoval např. Hradec Králové a z vyšších územně správních celků například Zlínský či Moravskoslezský kraj. Dosavadní zkušenosti tak nyní rozšiřujeme o zkušenost sdružení Společná Cidlina, sdružujícího mikroregiony Cidlina a Novobydžovsko.
Sdružení Společná Cidlina, o.s. nakoupilo na Českomoravské komoditní burze Kladno dodávku energií na druhé pololetí roku 2010 počátkem března. Celkem 20 členů sdružení společně poptávalo 1293 megawatthodin elektřiny v hladině nízkého napětí a 11 členů poté sdružilo poptávku po 854 MWh zemního plynu v režimu maloodběr. Předpokládali jsme stlačení jednotkové ceny zejména u elektřiny cca o desetinu, skutečnost ale předčila všechna očekávání. Kombinací řady příznivých faktorů (efektivní systém burzovního obchodování; silně soutěžní prostředí, kde se dodavatelé ucházejí o odběratele a ne naopak; příznivý cenový vývoj charakterizovaný poklesem cen elektřiny ještě před panikou západní Evropy z jaderné energie) byla dosažena cena elektřiny 1230 Kč/MWh.
Konkrétně tak obce sdružené ve Společné Cidlině uspořily na nákupu elektřiny proti předchozímu období 20 % (dosavadní průměrná jednotková cena silové elektřiny v hladině nízkého napětí činila 1545 Kč/MWh, vysoutěžená cena dosáhla 1230 Kč/MWh). Zemní plyn pak sdružení pro své členy nakoupilo za cenu 687 Kč/MWh, zatímco průměrná jednotková cena v uplynulém období činila 725,60 Kč.
Můžeme proto říci, že naše zkušenost koresponduje s informacemi v článku Jak ušetřit na nákupu energií?. Nákup prostřednictvím systému komoditní burzy s centralizací poptávky má v konečném důsledku příznivý vliv na vysoutěženou cenu. Byť naše sdružení poptávalo jen necelých 1,3 GWh elektřiny, realizovalo úspory převyšující 400 tisíc korun a za energie budeme nyní platit jedny z absolutně nejnižších cen v ČR. Pokud by nakoupené objemy byly větší, nepochybně by bylo možné uspořit milióny.
Potvrdit můžeme i základní parametrické výhody obchodování na komoditní burze, především zjednodušení administrace celého procesu veřejné zakázky, rychlost nákupu i odborný servis, který je nedílnou součástí tohoto způsobu nákupu. Je pravdou, že zpracování vstupní analýzy (sumarizace poptávky) představuje jednorázový finanční náklad, ten ale není žádnou enormní zátěží a s ohledem na jeho zúročení při dalších nákupech jej lze akceptovat.

Jana Bitnerová, Společná Cidlina, o.s.

Převzato z časopisu Informační servis SMO ČR 4/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz