logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.4.2024 PHM MON D CZ 2024 19.38 CZK/litr <       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.4.2024     USD 23,761     EUR 25,275     

Systém NECHELA už registruje desítky zájemců o obchodování a rozvíjí se i nabídka chemikálií

Tři měsíce od otevření internetového burzovního systému nespotřebovaných chemikálií NECHELA je v plném proudu registrace účastníků obchodování i zveřejňování nabídek chemických látek a přípravků. Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK), která systém provozuje, registrovala k 30. červnu pro obchodování už 25firem. Počet registrovaných se blíží „kritickému“ množství, kdy u každé skupiny chemikálií budou zájemci jak na straně nabídky, tak poptávky a bude možno uzavírat obchody. Nový sekundární trh s chemikáliemi se tak rozbíhá podle standardního scénáře a respektuje náběhovou křivku obdobných projektů a systémů obchodování.
I když z hlediska náběhu nového organizovaného trhu nebylo v této fázi vkládání nabídek prioritou, přesto bylo do července do veřejné databáze vloženo několik desítek chemikálií a byl uzavřen už i první obchod.
Podle předsedy burzovní komory ČMKBK Pavla Štorkána spočívá náběh obchodního systému ve třech navazujících etapách, které nelze vynechat, obrátit ani příliš zkrátit. Každý nový burzovní t rh nejprve prochází etapou registrace obchodujících, bez které není možno vkládat do systému nabídky zboží, v tomto případě chemikálií. Registrovaní účastníci obchodování teprve v druhé fázi mohou začít využívat nabídkový systém, do něhož získají autentifikovaný přístup. A následně až ve třetí fázi, kdy počet registrovaných překročí jisté kritické množství a začíná se střetávat nabídka s poptávkou, jsou uzavírány obchody. „Nyní se nacházíme v etapě první, resp. na počátku druhé etapy. Třetí etapa už z logiky věci zatím není na pořadu dne a není ani naší ambicí ji uměle urychlit,“ upřesnil P. Štorkán.
Předseda burzovní komory je přesvědčen, že v první etapě „je třeba uložit si trpělivost a poněkud krotit snahy o rychlé obchodování. Je nutno si uvědomit, že nyní stavíme co nejbytelnější základy a neděláme štukovou výzdobu,“ vysvětlil.
První aukce proběhla v internetovém burzovním systému NECHELA 23. června. Po úspěšném střetu nabídky s poptávkou změnilo majitele 20 kg síranu železnatého za 380 Kč. „Objemem i cenou nevelký obchod potvrdil, že systém je nastaven na skutečné zbytky skladových zásob a sloužit má primárně malým a středním firmám a živnostníkům. Obchod v této etapě považujeme spíše za výjimku, standardní obchodování ve větším měřítku očekáváme na přelomu 3. a 4. čtvrtletí 2010,“ upřesnil předseda burzovní komory.
Provoz systému NECHELA byl zahájen letos 1. března. Naplnilo se tak roční úsilí Ministerstva průmyslu a obchodu, ČMKBK a Svazu chemického průmyslu ČR uvést do života elektronický aukční systém pro sekundární trh chemikálií. Jeho cílem je pomoci podnikatelskému sektoru zbavit se nepotřebných chemikálií, mnohdy potenciálních ekologických zátěží, a to tržním způsobem. Tím v konečném důsledku ušetří i stát, který v posledních letech vynaložil desítky milionů korun na likvidaci nelegálních skladů chemikálií. Pro pilotní provoz systému v roce 2010 pak bylo rozhodnuto, že účastníci obchodování v něm nebudou hradit žádné registrační ani obchodní poplatky a také veškeré ostatní služby budou zdarma.
Do práce na vývoji systému NECHELA se vedle Ministerstva průmyslu a obchodu, Českomoravské komoditní burzy Kladno a Svazu chemického průmyslu ČR zapojila také Hospodářská komora ČR, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Tito účastníci se rovněž podílí na prezentaci systému s cílem rozšířit jej do širokého povědomí podnikatelské veřejnosti.
Systém je veřejně přístupný na internetové adrese www.nechela.cz přístup do něj je možný i z oficiálního webu provozovatele www.cmkbk.cz, ze sekce Průmyslové komodity, podsekce NECHELA.

Převzato z časopisu CHEMagazín 7/2010

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz