logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

Účastníci burzovních obchodů: V jednom dni na jednom místě lze koupit významné množství dříví

Vlastimil Chaloupka, ředitel divize WOOD firmy MATRIX a.s.

Jak se vaše firma dozvěděla o možnostech obchodování s dřívím na komoditní burze v Kladně a proč se rozhodla stát se aktivním účastníkem obchodů?
Informace o možnosti obchodu se dřevem prostřednictvím komoditní burzy jsme získávali především od odborné veřejnosti, ale také z informačních médií. Jelikož tato forma obchodu u nás v ČR nebyla donedávna tak známá a rozšířená, byly i získávané informace mnohdy různé a rozporuplné. Poměrně rychle se nám však podařilo z těchto informačních útržků složit ucelený pohled na formu obchodu a rozhodli jsme se do něho aktivně vstoupit.
Proč? Jsme pilařská společnost provozující ve východních Čechách tři pilařské provozy, k jejichž zásobování se samozřejmě snažíme využít všech možností, které nám tržní prostředí nabízí.

Co Vám obchodování na burze přineslo, v čem vidíte jeho hlavní přínos pro vaši firmu?
Obchod na komoditní burze je zajímavý především svou příchutí adrenalinu. V každém případě je to pro nás určitá zkušenost. Kladně hodnotíme tu skutečnost, že je zde možné v jeden den na jednom místě nakoupit poměrně velké množství suroviny. Prodej dřeva je transparentní a je zde dobře vidět tržní cena suroviny v různých oblastech republiky v závislosti na vzdálenosti zpracovatelů.

Jak jste z pozice zpracovatele spokojen s nabídkou dříví na burze? Vyhovuje vám struktura a objem nabízeného dříví?
Z pozice zpracovatele jehličnaté pilařské kulatiny musím konstatovat, že nabídka je v posledním období opravdu velice bohatá. Naše společnost se však zabývá i zpracováním listnaté pilařské kulatiny. Nabídka tohoto sortimentu, alespoň zatím, už ale tak bohatá není.

Petr Havelka, šéfmaklé ř , FIN-servis, a.s.

Při obchodování dříví máte mezi svými klienty výrobce, zpracovatele i obchodníky s dřívím. Jaké jsou vaše první zkušenosti z těchto obchodů?
Samozřejmě, jak již vyplývá z vaší otázky, všichni se teprve učí. Pro zájemce o tuto komoditu se najednou objevily dříve nečekané možnosti, tím myslím umístění významného objemu dříví na burzu, a všichni si na nový způsob obchodování zvykají. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že valná většina klientů přijala burzovní obchodování, včetně všech jeho specifik, za své a dnes se v něm pohybují jako ryby ve vodě.

Můžete se o své dojmy z účasti na burzovním shromáždění podělit s našimi čtenáři? 
Každé burzovní shromáždění je svým způsobem jiné. Ve velké většině se objeví několik – většinou nabídkových – aukcí, ve kterých se strhne boj o konkrétní vyvolávaný produkt mezi dvěma či více zájemci. Takovým příkladem bylo lednové burzovní shromáždění, ve kterém klienti zápolili o několik tisíc kubíků dubové kulatiny nabízené v posledních zhruba 10 aukcích, nebo únorové aukce, ve kterých se střetli zájemci o smrkovou a borovou kulatinu zejména z oblasti Vysočiny. Obecně je možné říci, že burzovní shromáždění bývají svým průběhem a výsledky zajímavá nejen pro zúčastněné makléře, ale také pro přítomné diváky. K tomu samozřejmě přispívá i možnost klientů měnit své cenové pokyny ještě v průběhu jednotlivých aukcí.

Jaké změny kolem obchodování na burze byste do budoucna přivítal?
Velice zajímavým momentem se podle mého názoru někdy v blízké budoucnosti stane souběh elektronických a prezenčních aukcí. Toto nicméně nelze uspěchat, zejména u tak různorodé komodity jakou dříví bezesporu je. Za pravdu nám dá i pohled na přední světové burzy, které k elektronice dospěly po vývoji – mnohdy až dvousetletém – teprve v posledních letech, přičemž se v řadě případů jednalo o komodity mnohem standardizovanější než dříví.

Vladimír Kvita, šéfmakléř , Krnovská lesní obchodní společnost a.s.

V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o obchodování na burze, předpokládám, že se projevil také u vás. Jste do budoucna připraveni zvládnout další zvýšení zájmu o obchodování, respektive o využití služeb dohodce?
Ano, vlna zvýšeného zájmu proběhla na přelomu roku, kdy jsme každý den vyřizovali několik telefonických či e-mailových dotazů, které se týkaly možností a způsobů obchodování s dřívím na komoditní burze. Část jich vyústila v registrace a tyto firmy dnes čile obchodují. V současné době, tj. začátkem března zaznamenáváme po určitém menším útlumu opět nárůst zájemců o informace. Jev je to samozřejmě pozitivní, kapacita burzy a jejího vedlejšího trhu, kapacita naše a dovolím si předpokládat, že i kapacita dalších dohodců, není ještě zdaleka vyčerpána.

Co byste doporučil firmám, které se svým „startem“ ještě váhají?
Velice jednoduchá otázka, doporučuji kontaktovat vybraného dohodce, navštívit jeho webové stránky, poptat se na věci, které nejsou na první pohled zcela jasné, případně se jako divák zúčastnit burzovního shromáždění. Zde nasajete tu správnou atmosféru a pak zbývá už jen vyplnit příslušné formuláře, prostřednictvím smluvního dohodce se zaregistrovat a příští čtvrtek zkusit prodat nebo koupit.

A jaké změny kolem obchodování na burze byste do budoucna přivítal vy?
Osobně bych velmi přivítal rychlejší zvyšování nabídky dříví, samozřejmě i co do objemu, ale především co do počtu nabízejících subjektů tak, aby i poptávkové aukce měly gradaci podobnou aukcím nabídkovým.

Převzato z časopisu Lesnická práce 4/2006

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz