logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.580 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       11.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.64 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 14.6.2024     USD 22,902     EUR 24,700     

V červnu se obchodování na burze vrátilo k objemům v řádu desetitisíců m3 na burzovní shromáždění

Po letošních maximech kontrahovaného dříví, kdy v březnu během jednoho obchodního dne změnilo majitele 15.900 m3 dřevní hmoty, se Dřevařská burza v červnu znovu vrátila k desetitisícovým objemům. Důvodem toho je čtvrtletní cyklus doplňování burzovní nabídky, kdy na konci kvartálu do nabídky skokově vchází surové dříví s termínem dodání až do konce následujícího čtvrtletí.
Na burzovním shromáždění 14. června mělo 5 z 12 kontraktů termín dodávky 27. – 39. týden, tedy do konce září. U dalších šesti kontraktů byla lhůta dodání do konce měsíce srpna. „Jedná se o čtvrtletně aktualizovanou nabídku dříví nejběžnějších sortimentů, o které je mezi kupujícími vždy zvýšený zájem,“ vysvětlil mluvčí burzy Martin Soukup. Tento zájem se i tentokrát promítl do objemu kontrahovaných dodávek, když například 7. června bylo zobchodováno 12.700 m3 dříví za 24,4 milionu Kč a 14. června změnilo majitele 10.530 m3 za 22,7 milionu Kč. Následující týden však už byla nová nabídka prakticky rozprodána a kontrahováno bylo jen 6.800 m3 dříví za 11,8 milionu Kč.
V zatím neuzavřeném pololetí (v době uzávěrky chyběla data z posledního obchodního dne) bylo kontrahováno celkem 173.740 m3 dříví za více než 320 milionů korun. Za stejné období bylo uzavřeno 265 kontraktů, na jeden kontrakt tedy připadá 655,6 m3 dříví za zhruba 1,2 milionu korun.
V dlouhodobém srovnání se bilance letošního prvního pololetí řadí na třetí příčku v objemovém i finančním vyjádření, když lepšího výsledku bylo kromě loňského prvního pololetí dosaženo i v roce 2006, který byl prvním rokem ostrého provozu burzy.
I přes meziroční výkyvy v nabídce a kontrahovaných objemech je však podle Soukupa zajištěna více než dostatečná likvidita u hlavních sortimentů smrkové kulatiny a smrkové, resp. jehličnaté vlákniny. U dlouhodobě nejvíce žádaného sortimentu smrkové kulatiny (specifikované kvalitou A/B, tloušťkovým stupněm 2 b a dodací podmínkou EXW) se cena od letošního března mění jen sporadicky a pohybuje se v rozmezí 2.300 – 2.430 Kč/m3, přičemž ceny v následujícím obchodování smažou zpravidla do dvou až tří týdnů přírůstky z předchozích obchodů. Stejně tak je tomu i u smrkové vlákniny (specifikované dodací podmínkou FCA), kde se cena od začátku dubna pohybuje v rozmezí 915 – 970 Kč/m3.

Převzato z časopisu Lesnická práce 7/2012

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz