logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.601 CZK/MWh <       21.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.053 CZK/MWh >       21.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.028 CZK/MWh <       20.5.2024 PHM MON D CZ 2024 19.08 CZK/litr >       16.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.498 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 22.5.2024     USD 22,855     EUR 24,750     

V důsledku vyšší aktivity lesnických firem překonaly obchody v druhé polovině června bilanci 1. čtvrtletí

Celkem 168 tisíc m3 zobchodovaného dříví za více než 275 miliónů korun, taková je bilance zatím neuzavřeného 2. čtvrtletí letošního roku na Dřevařské burze. V době uzávěrky tohoto čísla, kdy do konce pololetí chyběla data z posledního burzovního shromáždění, burza zaznamenala překročení hranice půl miliardy korun kontrahovaného dříví v letošním roce.
Objem obchodů se skokově zvýšil ve druhé polovině května, kdy kontrakty uzavřené v rámci jednoho burzovního shromáždění vzrostly z tisíců na desetitisíce kubíků zobchodovaného dříví. Zatímco v dubnu a v první polovině května činil objem uzavřených obchodů průměrně 4.000 m3 dříví na burzovní shromáždění, bylo 19. a 26. května dosaženo objemů, které atakovaly, nebo dokonce překročily hranici 30 tisíc kubíků. Přes mírný pokles obchodů začátkem června se vyšší objemy na burzovní parket vrátily a 16. 6. bylo během jednoho obchodního dne prodáno 37.550 m3 dříví.
„Zatímco v 1. čtvrtletí se obchodování koncentrovalo zejména díky saturování dřevařského trhu produkcí Lesů ČR do prvních týdnů, byla ve 2. čtvrtletí situace opačná. Z důvodu pozdního podpisu smluv k jednoročním tendrům a problémům s indexací cen odsouvali smluvní partneři LČR svoji povinnost umístit na veřejný trh minimálně 20 % těžby 1. čtvrtletí až na závěr pololetí. Dění posledních týdnů je tak vyústěním tohoto mixu podmínek a možností, v jejichž rámci se lesnické společnosti pohybují,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup. Z logiky věci tak podle něho plyne nárůst obchodů v samém konci sledovaného období.
Podle mluvčího přitom není zcela zřejmé, co bude následovat v dalším čtvrtletí. „Jsou tu protichůdné tendence, např. chuť obchodovat při mírně rostoucí hladině cen kulatiny, která je vyvolána lokálním nedostatkem této hmoty, pokles ceny jehličnatých vláknin, ale i možný letní útlum obchodních aktivit,“ přiblížil. Přiklonit se k jedné z variant by přitom podle něho bylo věštěním z „křišťálové koule“.
Co se sortimentní skladby zobchodovaného dříví týče, umožňují současné objemy obchodů lépe sledovat některé trendy. Vedle růstu průměrné ceny smrkové kulatiny ukazují statistiky i jistý přesun obchodů od kulatiny k méně kvalitním sortimentům dříví (dřevovina, vláknina). Zatímco v prvním čtvrtletí činil podíl nejprodávanější smrkové kulatiny na celkové bilanci téměř 40 procent, za celé první pololetí to bylo už jen 38 procent. Naproti tomu podíl jehličnaté a listnaté vlákniny, který v 1. kvartálu činil 30 procent, vzrostl na konci pololetí na 35,5 procenta.
Podle mluvčího je přitom otázkou, nakolik je tento trend ovlivněn zvýšenou poptávkou kupujících po méně kvalitních sortimentech a nakolik tím, že prodávající lesnické společnosti řeší své smluvní závazky umísťováním méně kvalitní suroviny na trh. Nárůst ceny smrkové kulatiny totiž napovídá, že kulatiny je na trhu o něco větší nedostatek než v 1. čtvrtletí. „Nedostatek znamená růst poptávky a s ní roste i cena. Naopak u vlákniny cena mírně klesá,“ uzavřel Soukup.

Převzato z časopisu Lesnická práce 7/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz