logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

16.4.2024 PHM MON D CZ 2024 19.38 CZK/litr <       10.4.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2026 970 CZK/MWh >       4.4.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 855 CZK/MWh <       3.4.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.277 CZK/MWh <       27.3.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.400 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 23.4.2024     USD 23,761     EUR 25,275     

Vzhledem k aktivitě lesnických společností se na burzu vrátila vyšší nabídka i objemy obchodů

Po jistém útlumu burzovní nabídky i kontrahovaných objemů v závěru dubna a první polovině května se na Dřevařskou burzu znovu vrátila významnější likvidita. Zatímco v 17. – 19. týdnu se objem nabídky pohyboval pod 40 tisíc m3 na burzovní shromáždění, poslední obchodní den před uzávěrkou tohoto čísla (19. 5.) vystoupal nad 120 tisíc m3. Tomu odpovídal i objem kontrahovaných dodávek – majitele tento den změnilo 30 tisíc kubíků dříví, což je letošní druhý největší objem obchodů na burzovní shromáždění.
Je přitom pravděpodobné, že letošní lednové maximum – 47,3 tisíce m3 zobchodovaného dříví – bylo dosaženo i díky rozhodnutí Lesů ČR překlenout eventuální nedostatek dříví nabídkou těžby z vlastních závodů. Tento záměr státní lesy prezentovaly už 11. ledna vyjádřením pro ČTK, podle něhož pro omezení dopadu delšího náběhu smluvních těžeb uvolní na trh zhruba 150.000 krychlových metrů dříví prostřednictvím veřejných trhů, zejména komoditní burzy.
„Tuto stabilizační a překlenovací roli státní lesy skutečně sehrály. Velmi brzy po podpisu smluvních vztahů plynoucích z jednoročních tendrů pak vstoupila na burzu většina z 27 smluvních partnerů LČR. V průběhu prvního a do poloviny druhého čtvrtletí se cenové požadavky velké části nabízejících poněkud míjely s reálnou cenovou úrovní, kterou jsou schopni akceptovat zpracovatelé. Za nynějším nárůstem obchodů je pak znát zejména snaha těchto lesnických společností dostát svým smluvním závazkům a umístit na veřejný trh alespoň pětinu těžby ve státních lesích,“ potvrdil mluvčí burzy Martin Soukup. Upřesnil, že plnění uvedeného závazku se vykazuje vždy čtvrtletně a nynější zvýšené obchodování tak odpovídá tomuto časovému období.
Na burzovním shromáždění 19. května bylo ve 36 obchodech prodáno téměř 30 tisíc m3 kulatiny, dřevoviny a vlákniny za celkových 43,9 miliónu Kč. Průměrná cena smrkové kulatiny kvality A/B s dodací podmínkou EXW činila 2.074 Kč/m3, borová kulatina (EXW) se obchodovala za 1450 Kč/m3, smrková dřevovina (EXW) za 1250 – 1290 Kč/m3 a smrková vláknina (EXW) za 1050 – 1120 Kč/m3.
„Cena nejprodávanějšího sortimentu, smrkové kulatiny kvality A/B s dodací podmínkou EXW, byla přitom na vrcholu v 1. čtvrtletí, kdy 17. 3. na burze dosáhla průměrných 2336 Kč/m3. Následně klesla pod úroveň 2.300 Kč/m3 a od 21. dubna pod hranici 2.200 Kč/m3,“ uvedl Soukup s tím, že na cenový vývoj měla vliv zejména úroveň poptávky, resp. obava z nedostatku dříví začátkem roku. Podle něho nyní nastal vhodný okamžik pro zpracovatele, kteří mohou nakoupit za nižší ceny než v 1. čtvrtletí.
Mluvčí dále potvrdil, že burza v současnosti komunikuje s trhem jak na straně nabídky, tak poptávky, a to včetně středních a drobných pilařů. „Zjišťujeme, že mnozí zpracovatelé stále nevědí o možnosti dříví na burze nakoupit nebo se o to prostě nesnaží. Mají přitom možnost nejen se účastnit nabídkových aukcí, ale i přihlásit aukci vlastní – poptávkovou,“ potvrdil Soukup.
Od letošního ledna do uzávěrky tohoto čísla (19. 5.) bylo na Dřevařské burze ve 400 kontraktech zobchodováno 217,5 tisíce m3 dříví různých sortimentů za celkových 367 mil. Kč. Obchodům dominovala smrková a borová kulatina s 48procentním podílem na celkovém objemu zobchodovaného dříví.

Převzato z časopisu Lesnická práce 6/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz