logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Z burzovní nabídky v březnu zmizel hlavní sortiment – smrková kulatina

Nejobchodovanější sortiment dříví – smrkové výřezy pro pilařské zpracování – zmizel koncem března zcela z nabídky Dřevařské burzy. Od 26. března do uzávěrky tohoto čísla tak na burzovním trhu nebyla žádná smrková kulatina z produkce Lesů ČR. Není přitom jasné, co stálo za rozhodnutím státních lesů tento sortiment z otevřeného a transparentního trhu s dřívím stáhnout.
Zatímco na burzovním shromáždění 12. března bylo ještě v nabídce 30 tisíc m3 smrkové kulatiny a o týden později 28 tisíc m3, koncem března se u tohoto sortimentu poprvé objevila nula. Tento stav pokračoval i ve čtyřech dubnových týdnech (před uzávěrkou tohoto čísla) a promítl se do nízkých objemů zobchodovaného dříví. Ty se ještě 19. března pohybovaly v řádu desítek tisíc m3, koncem března ale už obchodování skončilo nulou, 2. dubna se zobchodovalo 1.200 m3 borové kulatiny a 500 m3 smrkové vlákniny a následující týden znovu skončil bez uzavřeného kontraktu. Rovněž 16. a 23. března nebyly uzavřeny žádné burzovní obchody s dřívím.
Mluvčí Dřevařské burzy Martin Soukup v této souvislosti připomněl smlouvu o spolupráci při vytváření transparentního trhu s dřívím, uzavřenou mezi Lesy ČR a Českomoravskou komoditní burzou Kladno v říjnu 2007. Z ní mimo jiné vyplývá závazek státních lesů zobchodovat na transparentním trhu burzy minimálně 500 tisíc m3 dříví ročně. „Ale i vlastní Obchodní model LČR na období 2008 – 2010 počítá s tím, že státní lesy umístí na tzv. veřejné trhy, tj. zejména komoditní burzu, 14 % z disponibilní těžby. Je těžko pochopitelné, proč LČR neplní ani svůj vlastní podnikatelský koncept,“ prohlásil Soukup.
Z přehledu poptávkových aukcí na Dřevařské burze navíc vyplývá, že se zvyšuje poptávka po smrkové kulatině a existuje ochota nakupovat i za cenu kolem 1700 Kč/m3. „Zdá se, že ceny tohoto sortimentu nabraly akceleraci a vrací se na úroveň konce roku 2008. Je to příležitost i pro ostatní vlastníky lesů realizovat na burze solidní cenu,“ poznamenal mluvčí.
Podle Soukupa mohou i Lesy ČR dohnat skluz v prodeji zvýšeným obchodováním v dalších čtvrtletích. „ Předpokladem ovšem je nabízet sortimenty, o které je mezi zpracovateli a obchodníky zájem,“ dodal.
Podle burzovních statistik se na Dřevařské burze od ledna do 23. dubna uzavřelo 78 obchodů na dodávku 47.200 m3 dříví za téměř 70 miliónů korun. Hlavní podíl připadal na smrkovou kulatinu, které se zobchodovalo 37.600 m3 za více než 58 miliónů korun.

Převzato z časopisu Lesnická práce 5/2009

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz