logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

2.7.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.298 CZK/MWh <       1.7.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.304 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 415 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP VO 1R SSD CZ 2021 385 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 8.7.2020     USD 23,698     EUR 26,745     

Školení uchazečů o složení makléřské zkoušky ČMKBK

Účel školení:

Příprava účastníků na makléřské zkoušky

 

Místo školení:

sídlo Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK), náměstí Sítná 3127, Kladno

 

Vyhlašování termínů školení:

Školení se konají dle zájmu uchazečů o složení makléřské zkoušky a podle potřeb obchodování v dané komoditní sekci/skupině komodit.
Specifickou formou školení je doškolování makléřů prováděné při podstatných změnách burzovní legislativy, burzovních pravidel, pravidel pro obchodování v příslušné komoditní sekci či inovaci elektronického obchodního systému.

 

Obsahová náplň školení:

Školení se skládá z témat platných pro všechny komoditní sekce/skupiny a dále z témat speciálních, vztahujících se jen k jedné příslušné sekci (např. Energetická burza, sekce Běžné komodity apod.)

 

Orientační přehled tematických okruhů, v nichž jsou účastníci školení:

1. Legislativa, základní burzovní dokumenty, pravidla a předpisy

 • Zákon 229/92 Sb. o komoditních burzách a související právní předpisy
 • Statut ČMKBK
 • Rozhodčí řízení

2. Pravidla obchodování pro danou komoditní sekci, např. 

 • Časový průběh obchodování
 • Pravidla evidence účastníků
 • Algoritmus výpočtu kotované ceny a krácení objednávek
 • Pravidla aukcí hlavního trhu
 • Pravidla aukcí vedlejšího trhu
 • Pravidla vypořádání
 • Časový průběh vypořádání
 • Poplatkový řád ČMKBK
 • Dodací podmínky obchodů dle INCOTERMS 2010

3. Burzovně obchodní informační systém (BOIS)
(pokud se jedná o školení makléřů hlavního trhu)

 • Elektronické aukce hlavního trhu
 • Elektronické aukce vedlejšího trhu
 • BOIS – uživatelská příručka
 • BOIS – praktická cvičení, simulace obchodování

4. Legislativa vážící se ke komoditám obchodovaným v příslušné komoditní sekci a z ní odvozené regulační procesy; parametry tuzemského a evropských trhů (následující příklady jsou platné pro sekci Energetická burza)

 • Energetický zákon
 • Liberalizovaný trh s elektřinou v ČR
 • Systémové a podpůrné služby a regulační energie
 • Přeshraniční a vnitrostátní obchodování
 • Aukce přenosových kapacit
 • Organizované trhy s elektřinou v Evropě
Studijní materiály k tématům školení:

– Zákon o komoditních burzách č. 229/92 Sb. v platném znění
– Statut ČMKBK
– Pravidla obchodování příslušné komoditní sekce
– Časový průběh obchodování v příslušné komoditní sekci
– Pravidla evidence účastníků pro danou komoditní sekci
– Pravidla vypořádání burzovních obchodů v dané komoditní sekci
– Časový průběh vypořádání burzovních obchodů s dáné komoditní sekci
– Poplatkový řád ČMKBK
– Pravidla aukcí vedlejšího trhu příslušné komoditní sekce
– INCOTERMS 2010

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz